Actueel

2011

'MOOI VOORBURG' DRAAGT BIJ IN DE KOSTEN VAN DE KERSTBOOM

Toen na de plaatsing van de kerstboom, geschonken door zustergemeente Hranice, bleek dat er een aanzienlijk tekort was ontstaan, heeft het bestuur van de stichting ‘Mooi Voorburg’ in meerderheid besloten, dit loffelijk initiatief van de voorzitter van de stedenband Hranice (Tsjechië) - Voorburg, de heer Frans van Veen, eenmalig financieel te steunen.Lees verder

Kort verslag van het overleg tussen Mooi Voorburg en wethouder Mijdam (Monumentenzorg, VVD) op 30 november.

Bij de recente overdracht van het brugwachtershuisje bij de Kerkbrug van de provincie naar de gemeente is afgesproken dat het huisje wordt gerestaureerd en dat het beter in de omgeving zal worden ingepast. De schakelkasten, die niet ondergronds kunnen worden geplaatst ivm glasvezelkabel, worden in die verbeterde omgeving meegenomen. Lees verder

Romeinen nemen bezit van de donateuravond van mooi voorburg, gehouden op donderdag 6 oktober 2011 in theater de tobbe.

Na een welkomstwoord van de voorzitter, Kees Verbeek, waarin hij o.m. een opsomming gaf van de "Mooi Voorburg" evenementen en projecten in 2011en de voornemens voor 2012, kreeg Prof. Dr. Arjen Bosman ruimschoots de gelegenheid, om zijn voordracht te houden. Lees verder

Wilheminahek terug van weggeweest.

Na een verblijf van ongveer vier maanden bij een smederij in Zeeland, is het Wilhelminahek geheel gerestaureerd en vergroot weer terug op zijn plaats rond de Bevrijdingsboom bij de kerk in de Herenstraat. Het hek was aangetast door roest en was inmiddels te klein geworden voor de boom, die in omvang was toegenomen. Lees verder

Open Monumentendag op zaterdag 10 september 2011.

Het landelijk thema voor de 25e Open Monumentendag is dit jaar ‘Nieuw gebruik - Oud gebouw’ en gaat over herbestemming. Ook in de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben monumentale gebouwen, om ze te behouden, een nieuwe bestemming gekregen. Lees verder

‘’MOOI VOORBURG’’ breidt aandachtsgebied uit.

De stichting “Mooi Voorburg” werpt zich sinds haar bestaan op voor de instandhouding van het "Beschermde Dorpsgezicht" Voorburg. Dit is één van de primaire doelstellingen van de stichting, maar Voorburg is meer dan de oude dorpskern alleen. Lees vrder

“Mooi Voorburg” aanwezig op het Cultureel Zomerfestival op 27 augustus jl.

Het jaarlijkse Cultureel Zomerfestival op het Koningin Julianaplein in Voorburg was ook dit keer weer geslaagd. Natuurlijk was ook "Mooi Voorburg" aanwezig om te laten zien waar de stichting voor staat, gesprekken te voeren met belangstellenden en eventueel nieuwe donateurs in te schrijven. Lees verder

Vergadering commissie Openbaar Gebied.

Namens de stichting “Mooi Voorburg” heb ik gevraagd om tijdens de vergadering van de Commissie Openbaar Gebied op dinsdag 23 augustus 2011 een toelichting te mogen geven op de door onze stichting ingediende zienswijze op het Bestemmingsplan Oude Dorpskern Voorburg. Lees verder

Antwoord van de gemeente op de zienswijze ingediend door 'Mooi Voorburg' op het  Ontwerpbestemmingsplan Oude Dorpskern Voorburg.

De stichting Mooi Voorburg heeft op 5 april j.l. een zienswijze op het 'Ontwerpbestemmingsplan Oude Dorpskern Voorburg' bij de gemeente ingediend. In beginsel kan Mooi Voorburg zich in het ontwerp vinden, maar er is om een aantal verduidelijkingen gevraagd en zijn er onvolkomenheden geconstateerd. Lees verder

Restauratie monumentaal Wilhelminahek

Het uit 1898 daterende Jugendstil hek, ter herinnering aan de inhuldiging van Wilhelmina als koningin  der Nederlanden, heeft op dinsdag 24 mei zijn standplaats bij de Oude Kerk in de Voorburgse Herenstraat voor een ingrijpende restauratie verlaten. Lees verder

Mooi Voorburg excursie naar Zaandam en De Rijp.

Op 14 mei tegen half negen ’s morgens vlak voor het instappen in de bus vielen de eerste regendruppels. Het zouden gelukkig ook de laatste blijken te zijn. De excursie van Mooi Voorburg naar de Zaanstreek en De Rijp verliep verder dan ook, zoals gewoonlijk, vlekkeloos. Lees verder

Gewijzigde welstandsnota belangrijk voor "Mooi Voorburg"

De stichting ‘Mooi Voorburg’ maakt graag gebruik van de gelegenheid om te reageren op het Ontwerp aangepaste welstandsnota. Lees verder

"Mooi Voorburg"neemt afscheid van een drietal bestuursleden.

Het bestuur van de stichting Mooi Voorburg heeft op 19 april j.l. in besloten kring afscheid genomen van drie bestuursleden, die gedurende vele jaren met veel inzet en enthousiasme hun bestuursfunctie inhoud hebben gegeven. Lees verder

Feestelijke opening van het "Mooi Voorburg-jaar" 2011.

Wethouder mevrouw Heleen Mijdam (VVD, Ruimtelijke Ontwikkeling) heeft op zaterdag 16 april om 11.00 uur het nieuwe jaar van de Stichting Mooi Voorburg geopend. Lees verder

Zienswijze " Mooi Voorburg" op het Ontwerpbestemmingsplan Oude Dorpskern Voorburg.

1. Inleiding en observaties.

Het ontwerp geeft blijk van een langetermijnvisie en is integraal van opzet.
Het erkent de cultuurhistorische waarden en legt de nadruk op de centrumfunctie van het Beschermde Dorpsgezicht en kan bijdragen tot een revitalisatie van een hoogwaardig verblijfsgebied en tot de gewenste diversiteit van het winkelaanbod. Lees verder

Reactie van "Mooi Voorburg" op het eerste concept van de Bomennota.

Het Bestuur van de Stichting Mooi Voorburg heeft met belangstelling kennis genomen van het eerste concept Bomennnota. Het Bestuur stelt het op prijs dat de Stichting in een vroeg stadium bij de nota wordt betrokken. Lees verder

"Mooi Voorburg" kleurenpalet

Inmiddels heeft het College van B & W, de stichting Mooi Voorburg schriftelijk laten weten het initiatief, om een kleurenwaaier te ontwerpen, van harte toe te juichen. Lees verder


Wilt u reageren op één van de artikelen op deze webpagina, zend dan een e-mail naar de secretaris» van "Mooi Voorburg".

Nieuwsbrieven 2011

 PDF Nieuwsbrief februari

 PDF Nieuwsbrief april

 PDF Nieuwsbrief september

 terug naar actueel

De Rijp in Beemsterland


"Mooi Voorburg" kleurenpalet