Welkom

Kennismaken met de stichting
“Mooi Voorburg”

Op deze site kunt u kennismaken met de stichting "Mooi Voorburg". U vindt informatie over  projecten die de stichting in het verleden heeft gerealiseerd en over de toekomstplannen.  Actuele gebeurtenissen en mededelingen vindt u ook op deze website, dit alles in overeenstemming met de statutair vastgelegde doelstellingen en het credo:

“Mooi Voorburg geeft het verleden toekomst!”


Maar wat kenmerkt Voorburg nu eigenlijk als een markante woonplaats in de regio Haaglanden? Zo’n 2000 jaar geschiedenis heeft zich afgespeeld langs de oevers van de Vliet, de Trekvliet en de Broeksloot. Op de landscheiding tussen de waterschappen Delfland en Rijnland is het verschil in waterhoogte van het Rijn-Schiekanaal, ook bekend als de Vliet, van grote betekenis geweest.

Veel van de oorspronkelijk landelijke omgeving met zijn monumentale buitenplaatsen en grote boerderijen is verdwenen, maar Voorburg heeft altijd zijn eigen identiteit weten te behouden. Met de grootte van een stad maar met een dorps karakter voelen veel Voorburgers zich verbonden. Dit stadsdorp met z’n rijke historie, gelegen in het sterk verstedelijkte gebied van de Haagse regio, maakt Voorburg tot een rustige, groene oase aan de Vliet.

Voorburg heeft van oudsher een plezierige omgeving met een aangenaam woon- werk- en leefklimaat, mede dankzij de mooie parken en een grote verscheidenheid aan monumentale en historische gebouwen. Uitvoering geven aan de doelstellingen van de stichting "Mooi Voorburg" draagt daaraan zoveel mogelijk bij.

De aandacht van de stichting “Mooi Voorburg” beslaat het gehele Voorburgse grondgebied.

Voor de Burger 2019

60 jaar "Mooi Voorburg"

 

lees meer