Evenementen en Activiteiten

Opening van het seizoen.

Ter gelegenheid van de verjaardag van de stichting “Mooi Voorburg” (16 april) wordt de door de stichting in 1994 geschonken dorpspomp bij de Oude Kerk in de Herenstraat elk voorjaar feestelijk in gebruik genomen. De pomp wordt dan van het winterslot gehaald en daarna opnieuw in gebruik gesteld door een prominente Voorburgse ingezetene. Deze officiële handeling is de start van een nieuw “Mooi Voorburgjaar” en tevens het begin van het watersport- en toeristisch seizoen, inmiddels bekend als het Erfgoedjaar.

Rondleidingen.

Er worden verschillende rondleidingen georganiseerd, die voor iedereen toegankelijk zijn en bekend worden gemaakt via digitale nieuwsbrieven aan de donateurs van “Mooi Voorburg, persberichten en mededelingen op deze website. Zie voor meer informatie de rubriek “Rondleidingen”.

Cultureel Zomerfestival.

Op de laatste zaterdag van augustus vindt het traditionele Cultureel Zomerfestival plaats, dat gehouden wordt op en om het Koningin Julianaplein. Tientallen maatschappelijke, historische en culturele organisaties zetten hun beste beentje voor. Ook sportverenigingen doen hieraan mee en proberen, net als alle andere kraamhouders, nieuwe leden en donateurs te werven. Ook “Mooi Voorburg” is er met een eigen kraam te vinden om passanten te interesseren voor het werk van de stichting en om donateur te worden.

Open Monumentendag.

Op de tweede zaterdag van de maand september vindt de Open Monumentendag plaats. “Mooi Voorburg” is dan met de eigen tent aanwezig op de hoek van de Van Schagenstraat en de Herenstraat.

Contacten met donateurs.

“Mooi Voorburg” hecht veel waarde aan het onderhouden van contacten met haar donateurs. Ook worden er met enige regelmaat digitale nieuwsbrieven uitgegeven, waarin onze donateurs van de meest recente gebeurtenissen en plannen op de hoogte worden gebracht. Dankzij donaties kan de stichting ervoor zorgen, dat de beoogde doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Hoe meer donateurs de stichting steunen, dus hoe groter de achterban, des te meer zal er met “Mooi Voorburg” rekening worden gehouden.  Daardoor wordt de positie van “Mooi Voorburg versterkt. U kunt uw invloed op dit proces laten gelden door aan het stichtingsbestuur kenbaar te maken wat u bezighoudt en waaraan volgens u “Mooi Voorburg” aandacht zou moeten besteden.

Doet u dat bij voorkeur per e-mail naar: secretaris@mooivoorburg.nl.

Ook sponsoren zijn van harte uitgenodigd om deel uit te maken van het donateursbestand.  Kijkt u verder onder de rubrieken “Donateur/Sponsor” en “Contactgegevens” elders te vinden op deze website.


 

 

 

<< Vorige pagina