Actueel

Feestelijke opening van het Mooi Voorburg-jaar 2011.


Wethouder mevrouw Heleen Mijdam (VVD, Ruimtelijke Ontwikkeling) heeft op zaterdag 16 april om 11.00 uur het nieuwe jaar van de Stichting Mooi Voorburg geopend. Dit gebeurde met de ingebruikstelling van de pomp op de hoek van de Herenstraat en de Van Schagenstraat door het begieten van de op de pomp geplaatste voorjaarsbloemen.

In zijn openingswoord door de voorzitter van de stichting Mooi Voorburg, werd een aantal onderwerpen onder de aandacht gebracht van de belangstellenden, die de officiële opening  bijwoonden. Aan de randen van het Beschermde Dorpsgezicht  zullen in 2011 ingrijpende activiteiten worden ondernomen, die bijdragen tot verfraaiing van de entree naar het historische dorp.  De herinrichting van de Parkweg, vanaf de Franse Kerkstraat tot aan de Wielemakersslop, zal deze zomer worden uitgevoerd. De face-lift die het stationsplein zal ondergaan, gaat ook in 2011 van start, waarbij het plein een meer open en herkenbaar karakter zal krijgen. Dit project staat beter bekend onder de naam OV-knoop, omdat het aanwezige openbaar vervoer een andere route zal nemen, die reizigers het leven moet veraangenamen. Tenslotte memoreerde voorzitter Kees Verbeek, het verschijnen van het Ontwerpbestemmingsplan “Oude Dorpskern Voorburg 2011”, waar als in een juridische blauwdruk is vastgelegd,  wat bouwkundig wel en niet kan in deze historische omgeving.

Wethouder Mijdam prees de constructieve samenwerking met “Mooi Voorburg” en ging inhoudelijk in op een aantal projecten,  waarover met de stichting overleg is gevoerd en nog gevoerd zal worden. Zij benadrukte het belang van de rol van “Mooi Voorburg” en de positiefkritische opstelling van “burgerdeskundigen” bij de totstandkoming van projecten.

Daarna volgde de officiële en traditionele handeling, door het eerste water van het seizoen  uit de “Mooi Voorburg-pomp te laten stromen en vervolgens uit te gieten over de verse voorjaar-bloemen.

De voorzitter dankte wethouder Mijdam voor haar inspirerende woorden en de belangstellenden voor hun aanwezigheid.  Daarna sloot hij de kleine plechtigheid af met de overhandiging van een fraaie bos bloemen aan de wethouder, die deze zaterdagmorgen de openingshandeling wilde verrichten en wenste alle aanwezigen nog een plezierige dag, die vergezeld ging van een stralende voorjaarszon.
 


 

terug naar actueel