Actueel

Vergadering commissie Openbaar Gebied

 

Aan de Commissie Openbaar Gebied
van de gemeente Leidschendam-Voorburg
T.a.v. de secretaris, mevr. J.J.P.M. van den Honert
Postbus 905
2270 AX Voorburg

 

Voorburg,  20 augustus 2011

Betreft: vergadering commissie Openbaar Gebied d.d. 23 augustus 2011

Geachte mevrouw van den Honert,

Namens de stichting “Mooi Voorburg” heb ik gevraagd om tijdens de vergadering van de Commissie Openbaar Gebied op dinsdag 23 augustus 2011 een toelichting te mogen geven op de door onze stichting ingediende zienswijze op het Bestemmingsplan Oude Dorpskern Voorburg.

De door ons ingediende zienswijze is door de gemeente beantwoord in de Zienswijzennota.

Onder punt 9 van deze nota is de reactie van de gemeente op onze opmerkingen verwoord.
Bij de beantwoording van onze vragen blijven een aantal zaken onduidelijk.

Naar onze mening moet het bestemmingsplan aansluiten op de Ontwikkelingsvisie Oude Dorpskern die in 2004 is vastgesteld. Het is begrijpelijk dat zich sinds 2004 enkele wijzigingen hebben voorgedaan, maar onze vraag waarom er in het Bestemmingsplan wordt afgeweken van de Ontwikkelingsvisie en op welke onderdelen, is niet beantwoord.

De lijst van monumenten in de Kerkstraat is op ons verzoek aangepast. Echter, er wordt nu gesproken over het monument brugwachtershuisje bij Kerkstraat 61, een niet bestaand huisnummer.

Het brugwachtershuisje zal worden gerestaureerd en als uitgiftepunt voor de horeca gebruikt worden.
Wij hechten groot belang aan een restauratie in de oorspronkelijke vorm. Dat betekent dat het brugwachtershuisje in de oude vertrouwde omgeving komt te staan, omringd door een kleine tuin met hekwerk.
Wij hebben daar geen toezegging over gekregen.

Bij de Kerkbrug zijn zonder vergunning twee schakelkasten geplaatst ten behoeve van de bediening van de brug.
Deze schakelkasten passen niet in het beeld van de monumentale brug.
De kasten staan op gemeentelijke grond.
Wij pleiten voor ondergrondse plaatsing van de schakelkasten. De gemeente zou dit aan de provincie kunnen voorschrijven.

Graag wil ik zoals hiervoor aangeven een korte toelichting geven op bovenstaande punten tijdens de vergadering van de Commissie Openbaar Gebied.

Met vriendelijke groet,

 

 

N.A Lamme
Voorzitter van de Werkgroep Openbaar Gebied van de stichting “Mooi Voorburg”

 

Zie ook: Half werk dreigt voor brugwachtershuisje Kerkbrug.


Voorgaande publikatie :Antwoord van de gemeente op de zienswijze ingediend door 'Mooi Voorburg' op het  Ontwerpbestemmingsplan Oude Dorpskern Voorburg.


Vorige pagina