Actueel

"MOOI VOORBURG" KLEURENPALET


Inmiddels heeft het College van B & W, de stichting Mooi Voorburg schriftelijk laten weten het initiatief, om een kleurenwaaier te ontwerpen, van harte toe te juichen. De Welstands- en Monumentencommissie heeft hierover positief advies uitgebracht, dat door het College is overgenomen.
Het College zal eigenaren tijdens (ver)bouwplannen attenderen op het “Mooi Voorburg” kleurenpalet en het gebruik van historische kleuren stimuleren, maar voegt daar aan toe, dat het kleurenpalet nooit een vrijbrief mag zijn voor eigenaren van monumenten of objecten in het beschermde dorpsgezicht om vergunningvrij in een andere kleur te schilderen. Tenslotte een citaat uit het advies van de Welstands- en Monumentencommissie:

”De commissie ziet het kleurenpalet niet als een formeel toetsingskader, maar wel als een goed initiatief om bewoners en winkeleigenaren op weg te helpen en bewustwording te kweken voor de juiste kleurkeuze”.

Dit stond “Mooi Voorburg” ook voor ogen, toen een aanvang werd gemaakt met het ontwerp van dit kleurenpalet en beschouwt deze ontwikkeling als een belangrijke bijdrage aan het Beschermd Dorpsgezicht.


Voorgaande publikatie: “Mooi Voorburg” in gesprek met de Welstands- en Monumentencommissie.

terug naar actueel