Actueel

‘’MOOI VOORBURG’’ BREIDT AANDACHTSGEBIED  UIT.


De stichting “Mooi Voorburg” werpt zich sinds haar bestaan op voor de instandhouding van het "Beschermde Dorpsgezicht" Voorburg. Dit is één van de primaire doelstellingen van de stichting, maar Voorburg is meer dan de oude dorpskern alleen. In toenemende mate zal de stichting zich richten op alle wijken en woongebieden van de kern Voorburg in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Kortom: “Mooi Voorburg” verlegt haar grenzen!
Om hieraan meer bekendheid te geven, is een nieuwe promotie- en wervingsfolder samengesteld. Deze folder heeft een tweeledig doel. Allereerst wil het stichtingsbestuur alle Voorburgers, die hun gemeente een warm hart toedragen, op de hoogte brengen van deze nieuwe ontwikkeling. Tevens, en zeker niet onbelangrijk, alle inwoners opwekken om de stichting te steunen door donateur te worden. Hoe meer donateurs, hoe meer “Mooi Voorburg” haar invloed kan uitoefenen op het gemeentelijk beleid. Dankzij financiële steun van nieuwe begunstigers, kan de stichting nog meer plannen realiseren om Voorburg mooi te houden en mooier te maken.terug naar actueel