Actueel

‘Mooi Voorburg’ neemt afscheid van een drietal bestuursleden.


Het bestuur van de stichting Mooi Voorburg heeft op 19 april j.l. in besloten kring afscheid genomen van drie bestuursleden, die gedurende vele jaren met veel inzet en enthousiasme hun bestuursfunctie inhoud hebben gegeven.

De naam van mevrouw Janita Metz-Bleuland van Oordt komt reeds voor in de vroegste analen van de stichting en zij kan zeker beschouwd worden als het langst zittende bestuurslid.  Zij was altijd bereid om allerlei verschillende taken op zich te nemen en daardoor overal inzetbaar. Met haar vertrek missen we haar enorme ervaring, die zij in de loop der jaren heeft opgedaan. Zij kan nu zich helemaal bezighouden met haar nieuwe functie van grootmoeder en dat is haar van harte gegund. Als symbool van haar multifunctionaliteit, ontving zij een klein geldkistje, want zij was vaak betrokken bij de verkoop van “Mooi Voorburg” promotieartikelen.


 

Ook mevrouw Nicoline Voordijk-van der Minne heeft haar bestuursfunctie neergelegd. Velen kennen haar van de jaarlijks terugkerende donateurexcursies, die ze met veel plezier organiseerde en begeleidde. Zij wist altijd wel een originele bestemming te bedenken, die behalve leerzaam ook recreatief was.  Als een volleerd reisleidster, soms gewapend met paraplu, wist zij de deelnemende donateurs te brengen op niet alledaagse  plaatsen. Ook trad zij regelmatig op als gastvrouw en “lady speaker” op  donateuravonden.  Ter illustratie van Nicoline’s meest opmerkelijke activiteit voor de stichting Mooi Voorburg, kreeg zij een model van een autobus, die voor deze gelegenheid was omgedoopt in “Nicoline’s Tours.


 

De heer Ben Smulders trad na vijf jaar af als secretaris. Hij heeft deze belangrijke functie met veel toewijding en loyaliteit vervuld. Daarbij fungeerde hij ook als het “organisatorisch geweten” van de stichting,  door ervoor te zorgen, dat alle bestuursvergaderingen efficiënt waren voorbereid, de binnengekomen post gesorteerd en de verslagen van de vergadering tijdig samengesteld. Ook als lid van het Dagelijks Bestuur van de stichting, had hij weloverwogen opvattingen, die zorgvuldig formulerend, veelal de instemming kregen van de andere bestuursleden. Kortom, altijd een bijdrage leverend aan het bereiken van de “Mooi Voorburg” doelstellingen. Uit handen van de voorzitter ontving hij een koperen pennenlegger en dito inktpotje, die model staan voor het vele schrijfwerk, dat bij zijn functie hoorde.


 

Natuurlijk waren er bloemen en lovende woorden voor de drie vertrekkende bestuursleden, die gedurende vele jaren belangeloos hun werk voor de stichting Mooi Voorburg hebben verricht.
De ludieke presentjes, die symbool stonden voor de individuele specifieke bestuurstaken gingen vergezeld van cadeaubonnen,  die in dank werden aanvaard.
terug naar actueel