Actueel

Kort verslag van het overleg tussen Mooi Voorburg en wethouder Mijdam (Monumentenzorg, VVD) op 30 november.

Bij de recente overdracht van het brugwachtershuisje bij de Kerkbrug van de provincie naar de gemeente is afgesproken dat het huisje wordt gerestaureerd en dat het beter in de omgeving zal worden ingepast. De schakelkasten, die niet ondergronds kunnen worden geplaatst ivm glasvezelkabel, worden in die verbeterde omgeving meegenomen. Ook wordt samen met de Horeca-ondernemers gezocht naar een oplossing voor het afval.
Het hang- en sluitwerk zal zo mogelijk worden aangepast.Het brugwachtershuisje bij het Kippenbruggetje (Drievliet) is door de provincie opgeknapt en overgedragen aan de gemeente. Het nieuwe gebouwtje dat geen functie meer heeft zal worden gesloopt, waarna de openbare ruimte zal worden opgeknapt. Op voorstel van Mooi Voornburg zal bezien worden of langs de sloot weer boompjes kunnen worden geplant, als vervanging van de omgewaaide en gekapte bomen. Het brugwachtershuisje zelf zal wellicht een functie kunnen krijgen voor de informatie over Forum Hadriani.

De restauratie van de Juliana-Bernhardbank die volgend jaar 75 jaar bestaat zal binnenkort gaan plaatsvinden. Samen met Mooi Voorburg wordt naar een geschikte datum gezocht voor de “opening”. 7 januari 1937 was de onthulling tgv het koninklijk huwelijk.

De Voorburgse fonteinen (Park De Werve en Park Middenburg) zullen in verband met de hoge onderhoudskosten niet meer spuiten. Als het financieel weer wat beter gaat zal daar mogelijk weer verandering in kunnen komen.
De verbouwing van de monumentale gevel van Herenstraat 97-99 zal door de gemeente worden uitgevoerd. Mooi Voorburg is zeer tevreden over de voorgelegde bouwtekening. En passant werd ook even gesproken over de gevel van de pizzeria. Door intensief overleg met de eigenaar is de roze kleur verdwenen en wordt samen met de voorzitter van de Welstandscommissie nog een oplossing gezocht voor de gevelelementen die tevoorschijn zijn gekomen bij het weghalen van de tegeltjes.

In overleg met de Ondernemers van het Oude Centrum in Voorburg heeft wethouder Mevr. Mijdam aangekondigd de ruimtelijke kwaliteit in het beschermde dorpsgezicht verder te willen versterken. Niet alleen door een sterk handhavingsbeleid, maar ook door intensief overleg met de verschillende ondernemers. Het winkelgebied kan zijn aantrekkelijkheid behouden als de ruimtelijke kwaliteit heel goed is. Dan gaat het niet alleen reclame-uitingen en markiezen maar ook om terrasmeubilair. Ook met Albert Hein zijn afspraken gemaakt voor een goede uitstraling van het pand aan de Parkweg/Franse Kerkstraat. 

Bij het overleg met wethouder Mijdam waren naast twee ambtelijke vertegenwoordigers, van de zijde van Mooi Voorburg Wim Hasekamp, Niek Lamme en Lodewijk van Vliet aanwezig

terug naar actueel