Actueel

Wilheminahek terug van weggeweest.

Na een verblijf van ongveer vier maanden bij een smederij in Zeeland, is het Wilhelminahek geheel gerestaureerd en vergroot weer terug op zijn plaats rond de Bevrijdingsboom bij de kerk in de Herenstraat. Het hek was aangetast door roest en was inmiddels te klein geworden voor de boom, die in omvang was toegenomen.

Mede op initiatief van “Mooi Voorburg” is het hek vergroot tot bijna één meter in doorsnede en zijn een tweetal extra schilden aangebracht, die de geschiedenis van het hek weergeven. Naast de schilden W van koningin Wilhelmina en 1898 het jaar van de kroning van Wilhelmina,  is er een schildje met het jaartal 1987, het jaar dat het hek rond de linde werd geplaatst en een schildje met het jaartal 2011 het jaar van de restauratie.

Het Jugendstil hek stond eerst rond een boom, die al eerder was geplant ter ere van de jeugdige vorstin. Deze ‘Wilhelminaboom’ kenmerkte het midden van de Herenstraat.

Deze boom overleefde een hevige storm in 1984 niet en verdween uit het Beschermde Dorpsgezicht. Door toedoen van koster Lambertus Kleijn kreeg dit hek in 1987 zijn huidige plaats en siert sindsdien deze linde die in 1946 als ‘Bevrijdingsboom’ werd geplant, de hoek van de van Schagenstraat en de Herenstraat.

"Mooi Voorburg" heeft de gemeente gevraagd maatregelen te nemen om het gebruik van het sierhek als fietsenstalling te voorkomen, door o.a. ter plaatse meer beugels voor het stallen van fietsen aan te brengen.

Op 21 september 2011 heeft Wethouder Heleen Mijdam het gerestaureerde Wilhelminahek onthuld.

 

<< Vorige pagina