Actueel

Romeinen nemen bezit van de donateuravond van mooi voorburg, gehouden op donderdag 6 oktober 2011 in theater de tobbe.

Na een welkomstwoord van de voorzitter, Kees Verbeek, waarin hij o.m. een opsomming gaf van de "Mooi Voorburg" evenementen en projecten in 2011en de voornemens voor 2012, kreeg Prof. Dr. Arjen Bosman ruimschoots de gelegenheid, om zijn voordracht te houden.


Prof. Dr. Arjen Bosman

Onder de titel “Stadse Fratsen’’ ging hij uitvoerig in op het ontstaan van diverse nederzettingen en de relatie tussen de inheemse stammen en de Romeinse overheersers. Zoals bekend, bestaat er een zekere rivaliteit tussen Nijmegen, Maastricht en Voorburg, als het gaat om welke de oudste stad en belangrijkste nederzetting is geweest, die aan het begin van onze jaartelling door de Romeinen is gebouwd. Arjen Bosman legde uit, dat Forum Hadriani een handelsstad van formaat was, maar Nijmegen als meest noordelijke vestiging van het Romeinse rijk omvangrijker was en bovendien de grens vormde (de Limes) van het uitgestrekte veroverde gebied.
Medebestuurslid Frans Smits, had dankzij zijn relatie met het Legermuseum te Delft, beslag weten te leggen op goedgelijkende replica’s van Romeinse uniformen en uitrustingsstukken, die op het podium waren uitgestald. Tijdens de pauze konden de donateurs deze attributen van dichtbij bekijken en gaf Frans Smits hierbij uitleg.


Romeinse uniformen en uitrustingsstukken

Na de pauze, waarin het Trio Accorvice zorgde voor stemmige muziek, werd de voordracht voortgezet en was er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Als organisator en gastheer van de avond, overhandigde Frans Smits bloemen aan alle medewerkers onder dank voor hun bijdrage aan deze geslaagde avond. Tenslotte nodigde de voorzitter alle donateurs uit om in de foyer nog even na te praten onder de vrolijke klanken van het Trio Accorvice, waar medebestuurslid, Niek Lamme als cellist deel van uitmaakt.

terug naar actueel