Wat werd er gerealiseerd

Wat werd er gerealiseerd

Stichting "Mooi Voorburg" ontplooide een reeks van activiteiten. Hieronder een aantal voorbeelden

 • Op 18 december 2019 kreeg de voormalige buitenplaats "Lusthof",later in gebruik als het Forumtheater, een "Mooi Voorburg" monumentenbordje. >>
 • In samenwerking met de gemeente heeft “Mooi Voorburg” ervoor gezorgd, dat op 22 november 2019, het Poort- gebouw bij de Oude Algemene Begraafplaats werd aangelicht. >>
 • Op 14 september 2019 kreeg ter gelegenheid van Open Monumentendag,"Huize Middenburg" een monumentenbordje" >> Monumentenroute Huize Middenburg >>
 • “Mooi Voorburg” schonk een nieuw informatiebord voor het lichtbeeld “Exponential View”, dat op 22 augustus 2019 werd onthuld”. >>
 • Brasserie “De Koepel” werd op 10 juni 2019 voorzien van een monumentenbordje. >>
 • Het bloemenmozaïek van het wapen van Voorburg in Park Middenburg werd op 11 mei 2019 in ere hersteld. >>
 • Op initiatief van “Mooi Voorburg” werd op 13 april 2019 het wapen van Voorburg als straatmozaïek in het plaveisel van de Van Schagenstraat/hoek Herenstraat aangebracht. >>
 • Op 30 maart 2019 schonk "Mooi Voorburg" een informatiebord over de Oude Veenwech. >>
 • “Mooi Voorburg" heeft meegewerkt aan de totstandkoming van een uitgebreide beeldenroute, die in het kader van “Voorburg Sculptuur” op 21 juni 2018 werd uitgeven. >>
 • Op 21 april 2018 werden op de historische panden Sionslust 9 en Vlietstaat 6 monumentenbordjes aangebracht”. >>
 • “Mooi Voorburg” steunt de restauratie van de toren van de Oude Kerk. >>/li>
 • Mede op initiatief van “Mooi Voorburg”is de Van Schagenstraat vanaf 1 juli 2017 definitief voor auto-snelverkeer afgesloten. >>
 • Op de tweede Erfgoeddag , gehouden op 8 april 2017, werd een “Mooi Voorburg” monumentenbordje aangebracht op het poortgebouw van Hofwijck. Tevens vond de officiële overdracht plaats van het gerestaureerde toegangshek aan de directie van Huygens’ Hofwijck. >>
 • Op Open Monumentendag, 10 september 2016, plaatst wethouder Frank Rozenberg een "Mooi Voorburg" monumentenbordje aan het historische pand schoolstraat 27. >>
 • Op 16 april 2016 werd de in het Engels vertaalde "Mooi Voorburg Monumentenroute" uitgegeven. >>
 • Het "Mooi Voorburg" Spinoza Monumentenschildje werd op 16 april 2016 door Kees van der Leer onthuld. >>
 • Ter gelegenheid van de opening van "Het Nieuwe Hofwijck" in november 2015, werd de restauratie van het oorspronkelijke toegangshek bij de Hofpoort van Hofwijck, door "Mooi Voorburg" gefinancierd. >>
 • Op initiatief van "Mooi Voorburg" werd in november 2015 het beeld van Constantijn en Christiaan Huygens verplaatst van Park Vreugd & Rust naar het voorterrein van Huygens' Hofwijck. >>
 • Op Open Monumentendag 2014, werd het vernieuwde Monumentenpaneel Mooi Voorburg teruggeplaatst.
 • Op 18 juli 2014 werd een vernieuwde Monumentenroute Mooi Voorburg uitgegeven. >>
 • In juni 2014 werd de Beeldenroute Mooi Voorburg afgerond en gepresenteerd. >>
 • Op Koningsdag 26 april 2014 werd een sierhek geplaatst rond de Koningslinde in Park Sijtwende. >>
 • Op voordracht van "Mooi Voorburg", kreeg in november 2013 het voetpad over het Stationsplein de naam "Huygenstraverse", toegekend door het College van B & W. >>
 • Mooi Voorburg sponsort hek van de Oude Begraafplaats. >>
 • "Mooi Voorburg" plaatst samen met wethouder Heleen Mijdam op 24 juli 2013, een monumentenschildje bij de historische grenspaal aan de Voorburgseweg. >>
 • Een afbeelding van de restaureerde grisaille "Flora" wordt op 11 juli 2013 door "Mooi Voorburg" aangeboden aan de directie van het Huygensmuseum Hofwijck. >>
 • Het planten van een Koningslinde op 27 april 2013 ter herinnering aan de inhuldiging van Z.M. Koning Willem Alexander op 30 april 2013. >>
 • "Mooi Voorburg" financiert één van de grisailles voor het Huygensmuseum Hofwijck ter gelegenheid van de opening van het Nieuwe Hofwijck in april 2013. >>
 • Het plaatsen van een herinneringsbordje op het gerestaureerde Wilhelmina hek in 2010.
 • De verfraaiing van de entree van de Franse Kerkstraat en plaatsing van het beeld "de Dorpswacht" t.g.v. het 50-jarig jubileum van de stichting "Mooi Voorburg" in 2009. >>
 • Uitgave van het jubileumboek 'Van Waterpomp tot Dorpswacht' en het 'kleurenpalet Mooi Voorburg' in 2009.
 • Heruitgave van de vernieuwde Deurenposter
 • Het plaatsen van een gedenksteen op de hoek van de Laan van Nieuw Oosteinde en de Van Horvettestraat, ter nagedachtenis aan Winkler Prins. >>
 • De onthulling van een "Cornelis Voorhoevelaan" straatnaambord. en de ingebruikname van de gelijknamige bank >>
 • Het planten van de Prinses Amaliaboom in park Vreugd en Rust.
 • Het aanbrengen van circa 65 gegoten klassieke straatnaamborden in het Beschermde Dorpsgezicht. Dit project werd in 2012 afgerond. >>
 • Het huis-aan-huis verspreiden van de drie edities van de jubileumbrochure 'Voor de Burger' ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan in 2004. >>
 • Het in 2001 en 2002 overbrengen en verlichten van een Kerstboom uit Hranice, de Tsjechische zusterstad van Voorburg
 • Het ondersteunen van de jaarlijkse kaarsjesavond op Kerstavond in het oude dorp.
 • Het aanbrengen van informatiebordjes op gevels van monumenten. >>
 • Het plaatsen van de Lex Dalen Gilhuysbank naast de Oude Kerk. >>
 • De stichting “Behoud Dorpsgezicht Voorburg”, opgericht op 17 maart 1975, werd op 16 april 1993 opgeheven en fuseerde met “Mooi Voorburg”
 • Mede op initiatief van “Mooi Voorburg” is op 25 mei 1993 de Historische Vereniging Voorburg opgericht.
 • Het initiëren van het verkrijgen van de status van het 'Beschermd Stads- en Dorps gezicht'.
 • Het behoud van het kenmerkende 'Pand van Pleunis' aan de Schoolstraat.
 • Het uitgeven van een Monumentenroute samengevat in een handzaam boekje.
 • Het plaatsen van een monumentenpaneel bij de Oude Kerk.
 • Het uitbrengen van het boek 'Van Molen tot Waterpomp' bij de viering van het 35-jarig bestaan in 1994.
 • De Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg, opgericht op 17 juni 1992, is voortgekomen uit “Mooi Voorburg”.
 • Het ontwerpen en plaatsen van een dorpspomp.
 • Het behoud van het Sionslust.
 • Mooi Voorburg biedt de gemeente sierbloembakken aan.
 • Het realiseren van het sierhek ter markering van de ingang van park Vreugd en Rust aan de Parkweg. >>
 • Het mede aan de wieg staan van de oprichting van de stichtingen Stadskinderboerderij 'Essesteijn' en Molen 'De Vlieger'.
 • Het jaarlijks beoordelen van tuinen in een steeds wisselende Voorburgse wijk of deel daarvan.
 • Initiatief tot oprichting van de Voorburgse Oudheidkamer later voortgezet als Museum Swaensteijn.
 • Het redden van Molen 'De Vlieger' van de sloop.

 

 

<< Vorige pagina