Routes en Rondleidingen

Monumentenroute

Voorburg heeft meer dan 200 rijks- en gemeentelijke monumenten, die dateren uit de 13de t/m de 20ste eeuw. “Mooi Voorburg” heeft een wandelroute uitgezet die voert langs een twintigtal monumenten in het “Beschermd Dorpsgezicht”. Een overzicht daarvan staat op een paneel, dat “Mooi Voorburg” heeft geplaatst bij de Oude Kerk in de Herenstraat, hoek Van Schagenstraat. 

De monumentenroute is beschreven in een handzame folder waarvan ook een Engelse versie beschikbaar is. De route is o.a. verkrijgbaar bij het VVV-informatiepunt, dat gevestigd is in Museum Swaensteyn, Herenstraat 101, 2271 CC Voorburg. Onder de rubriek “Monumentenroute Mooi Voorburg” van deze website zijn beschrijvingen en foto’s van deze geselecteerde monumenten te vinden.

Met de QR-code op de monumentenbordjes is deze informatie op te halen.

Beeldenroute.

De afgelopen eeuw vestigden zich veel kunstenaars in Voorburg. Grote namen zijn hier terug te vinden, zoals Albert Termote, Aart van den IJssel en Jan Snoeck. Tot op heden is de beeldhouwtraditie voortgezet. Er is dus voldoende aanleiding om hieraan aandacht te besteden.

Daarom is er in samenwerking met de musea “Huygens’ Hofwijck” en “Swaensteyn”, de stichting “Mooi Voorburg” en de gemeente Leidschendam-Voorburg een nieuwe beeldenroute samengesteld, die in 2018 werd uitgebracht ter gelegenheid van de uitgave van de eerste editie van “Voorburg Sculptuur”.

De route begint op het Stationsplein/Huygenstraverse en loopt via de Herenstraat,  Park Vreugd en Rust,  het  Boerenbos en het Burgemeester Noteboompark naar Park ’t Loo met de daarin gelegen “Spinozahof”.

Deze zgn. “Loozone” is onlangs heringericht als een waterrijk park ter berging van overvloedige regenval.  De route eindigt bij het “Waterspoorpark” bij de spoorlijn Den Haag-Leiden. Deze beeldenroute is eveneens bij het VVV-informatiepunt van Museum Swaensteyn te verkrijgen.

Op aanvraag worden voor groepen van 10 à 15 deelnemers, rondleidingen verzorgd langs de Monumenten- of Beeldenroute.  U kunt zich aanmelden bij de het secretariaat van de stichting “Mooi Voorburg”, e-mail: secretaris@mooivoorburg.nl, of via mthfordclaasen@gmail.com.

Beide rondleidingen duren ongeveer 1½ uur en de kosten bedragen € 3,- per deelnemer, inclusief de bijbehorende folder.

Wandelingen door Park Vreugd en Rust

Een aantal generaties Zocher, landschapsarchitecten, is in de negentiende eeuw actief geweest in Park Vreugd en Rust. “Mooi Voorburg” ontwikkelt een plan dit park op te waarderen naar de typisch Engelse landschapsstijl van de Zochers. Joost Heuvelink, bestuurslid en initiatiefnemer van dit project, organiseert regelmatig voor belangstellenden wandelingen door dit park. Daarbij wordt onder meer uitgebreid aandacht besteed aan Zocher-elementen als werking van water, gebogen lijnen, solitaire bomen en dichte bosschages. Deze wandelingen worden aangekondigd via de gebruikelijke mediakanalen en onze website. Een rondleiding op aanvraag voor groepen is ook mogelijk.  Dit kan via een e-mail naar de secretaris of via heuvelink99@gmail.com

<< Vorige pagina