Actueel

“Mooi Voorburg” presenteert zich op eerste Erfgoeddag


Opening van het “Mooi Voorburg jaar” en de eerste Erfgoeddag.

Zodra de vrolijke klanken van het carillon van de Oude Kerk te Voorburg waren weggeëbd, was op zaterdag 16 april 2016 klokslag 11.45 uur het moment aangebroken, om gelijktijdig met de opening van het “Mooi Voorburg jaar”, ook het startsein te geven voor een nieuwe traditie: de eerste Erfgoeddag. Het programma met de titel “Schatten aan de Vliet”, bestond uit tal van evenementen, georganiseerd door  zeventien cultuur, historie en water minnende instellingen, die actief zijn in Leidschendam-Voorburg. Deze hebben zich verenigd in het Erfgoedpodium, met als doel jaarlijks het begin van het toeristisch seizoen in te luiden. Na een kort welkomstwoord, werd de uitverkoren wethouder Nadine Stemerdink, uitgenodigd om de dorpspomp aan te zwengelen en vervolgens met het getapte water de winterharde viooltjes op de pomp te begieten.


Onder de goedkeurende blikken van haar collega-gemeentebestuurders, erevoorzitter van “Mooi Voorburg” burgemeester Hans van der Sluijs en wethouder Frank Rozenberg, verrichtte wethouder Stemerdink met zichtbaar plezier haar eervolle taak. In haar  toespraak memoreerde zij o.a. de constructieve samenwerking met het College van B & W en de stichting “Mooi Voorburg”. Ook feliciteerde zij de stichting, die werd opgericht op 16 april 1959, met de 57ste verjaardag.

Plaatsing van een bordje ter herinnering aan Benedictus de Spinoza.

Daarna werden de omstanders opgeroepen om zich te begeven naar de Kerkstraat 39, waar een bordje aan de gevel zou worden bevestigd om in herinnering te brengen, dat de filosoof Benedictus de Spinoza daar enkele jaren heeft gewoond. Het bestuur van “Mooi Voorburg” had  de plaatselijke historicus Kees van der Leer uitgenodigd om het herinneringsbordje met toestemming van de bewoner, de heer Monterie, op het pand aan te brengen. Dankzij de vasthoudendheid en het doorzettingsvermogen van de heer van der Leer, weten wij nu zeker, dat deze tegendraadse en vrijzinnige wijsgeer van Portugees/Joodse komaf,  daar van 1663 tot 1668 heeft gewoond en een goede bekende en tijdgenoot was van de familie Huygens. Daarmee is een einde gekomen aan jarenlange speculaties over zijn vermeende verblijfplaats.


Het bordje is op initiatief van “Mooi Voorburg”, in de bekende huisstijl vervaardigd en met financiële steun van de gemeente tot stand gekomen. In zijn openingstoespraak verwees de voorzitter van “Mooi Voorburg”  naar een soortgelijke ontdekking, die onlangs in Delft was gedaan door de locatie van “het Straatje van Vermeer” definitief vast te stellen. Delft heeft zijn “Straatje van Vermeer en Voorburg zijn “Straatje van Spinoza!. Daarna verrichtte Kees van der Leer de officiële handeling, door met enkele soepele draaibewegingen het bordje vast te schroeven. Tenslotte bedankte wethouder Frank Rozenberg alle betrokkenen, die hun medewerking hadden verleend aan de markering van “het huis van Spinoza”.

Overhandiging van de ”Mooi Voorburg Monumentenroute” in de Engelse taal.

Aansluitend overhandigde de voorzitter van “Mooi Voorburg” het eerste exemplaar van de in het Engels vertaalde “Mooi Voorburg Monumentenroute” aan wethouder Frank Rozenberg.


Deze opening van het toeristisch seizoen is mede bedoeld om Leidschendam-Voorburg meer bekendheid te geven en bezoekers aan te trekken. Daar hoort ook een vertaalde wandelroute bij, die buitenlandse bezoekers moet leiden langs de vele monumenten die Voorburg rijk is. Deze gebeurtenis was de logische opmaat voor de officiële opening van het VVV-steunpunt in Museum Swaensteyn, waar ook een aantal van deze wandelroutes werd afgegeven. Het publiek begaf zich naar het museum om getuige te zijn van de officiële openingshandeling, die verricht werd door wethouder Rozenberg door het plaatsen van een VVV-vlag aan de gevel. Zowel wethouder Rozenberg als de directie van Museum Swaensteyn namen de Engelse wandelroute onder dankzegging in ontvangst. Tevens werd deze gelegenheid aangegrepen om het onlangs ontworpen beeldmerk/logo van het Erfgoedpodium te presenteren en dat werd met applaus begroet.


RTV Midvliet maakte van deze gevarieerde en geslaagde eerste Erfgoeddag een onderhoudende reportage >>>>

Deze Erfgoeddag krijgt zeker een vervolg!

 

 << Vorige pagina