Actueel

2013

“Mooi Voorburg” brengt gezamenlijk Romeins  offer.

De herinrichting van het monumentale park Arentsburgh-Hoekenburg, genoemd naar de gelijknamige buitenplaatsen, is onlangs afgerond. De stichting “Mooi Voorburg” heeft al geruime tijd aangedrongen op rehabilitatie van de historische buitenplaatsen en het opknappen van het omringende park met zijn monumentale bomen. Lees verder

College stemt in met voorstel "Mooi Voorburg"

In de Nieuwsflits van het College van B & W van 19 november j.l. , wordt melding gemaakt van de bestuurlijke beslissing om de “loper” over de O.V. knoop bij het station Voorburg, de naam “Huygenstraverse” te geven. Lees verder

Website "Mooi Voorburg" bewaard voor nageslacht

Vanaf 9 november 2013 wordt de website van de stichting ”Mooi Voorburg” door de Koninklijke Bibliotheek (KB) voor de lange termijn gearchiveerd en zodoende bewaard voor toekomstig onderzoek. Belangrijke selectiecriteria voor archivering zijn de toegankelijkheid van de website en de actualiteit van de berichtgeving. Lees verder

“Mooi Voorburg” medesponsor van Poorthek Oude Begraafplaats.

Sinds maandag 4 november 2013. is de voormalige gemeente Voorburg een “parel van baksteen” rijker. Lees verder

Terugblik op de Donateursavond van 10 oktober 2013.

Het onstuimige herfstweer nodigde niet uit om de deur uit te gaan, maar toch om stipt 19.30 uur, konden de eerste donateurs in het mooi verbouwde Theater Ludens worden verwelkomd. Lees verder

Tuinenkeuring "Mooi-Voorburg" 2013

Veel Voorburgers mogen dagelijks uitkijken op een voortuin, een groot voordeel van een kleinere gemeente boven de grote stad. Maar niet alleen een genoegen voor de bewoner van het betreffende huis, zeker ook voor de overburen en de voorbijgangers. Lees verder

Impressie(s) van Open Monumentendag 2013.

Op zaterdagmorgen 14 september 2013. klonk om stipt 10.00 uur trompetgeschal bij het poortgebouw van het Huygensmuseum Hofwijck. Nietsvermoedende reizigers, die zich via het vernieuwde O.V. Knooppunt richting trein en bus begaven, moeten wel gedacht hebben dat hier sprake was van een reveillesignaal, terwijl ze misschien al uren geleden vroeg waren opgestaan om monumenten elders te gaan bezoeken. Lees verder

Cultureel Zomerfestival 2013

Het was dit jaar gezellig druk op het 14e Cultureel Zomerfestival en in haar kraam mocht Stichting Mooi Voorburg wederom veel bezoekers ontvangen en vertellen over de talrijke activiteiten die de stichting onderneemt om Voorburg te verfraaien. Dit jaar stond in het teken van de schenking van de prachtige grisaille in de gevel van Museum Hofwijck en de plaatsing van de Koningslinde in Park Sijtwende. Lees verder

Veurse paal

De grens tussen Leidschendam en Voorburg.

Op de grens van Leidschendam en Voorburg staat op de hoek van de Looierslaan en de Voorburgseweg de "Veurse-paal". In 1646 werd Veur een hooge heerlijkheid nadat het van Voorschoten werd afgescheiden. Lees verder

‘‘Mooi Voorburg” betrokken bij uitreiking Monumentenschildjes.

Op initiatief van de gemeente Leidschendam-Voorburg, zijn op woensdag 24 juli j.l., een tweetal bronzen monumentenschildjes toegekend. Allereerst werd een monumentenschildje, een aanduiding voor een gemeentelijk monument, aangebracht op het pand aan de Veursestraatweg 191 in Leidschendam. Lees verder

‘’Mooi Voorburg” overhandigt symbolisch gerestaureerde grisaille aan museum Hofwijck.

In aanwezigheid van vrijwel het voltallige bestuur van de stichting “Mooi Voorburg”, werd op donderdag 11 juli 2013, symbolisch de gerestaureerde grisaille “Flora” aangeboden aan de directie van het Huygensmuseum Hofwijck, Janelle Moerman en Peter van der Ploeg. Lees verder

De O.V. Knoop voor de tweede keer “beschouwd” door “Mooi Voorburg”

Op woensdag 26 juni j.l. werd door een delegatie van het bestuur van “Mooi Voorburg”, een vervolg gegeven aan de eerste schouw van de O.V. Knoop van 7 december 2012. Zoals met de verantwoordelijke wethouder Peter van Ostaijen destijds was afgesproken, zou de O.V. Knoop vlak vóór de voltooiing van de werkzaamheden, onderworpen worden aan een tweede schouw. Lees verder

Werkzaamheden aan O.V. Knoop bijna klaar.

Inmiddels naderen de werkzaamheden aan de O.V. Knoop hun voltooiing en verwacht mag worden dat de finale oplevering niet lang op zich laat wachten. Zoals wel vaker voorkomt bij grotere projecten,  worden de werkzaamheden met  vertraging afgesloten. Lees verder

Koningslinde

De op 27 april 2013 in het Sijtwendepark geplante koningslinde, geschonken door de stichting "Mooi Voorburg" ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima op 30 april 2013 staat er inmiddels vol in het blad goed bij. Lees verder

Zesde leertafel Kwaliteitsverbetering Beschermd Dorpsgezicht.

Inmiddels heeft alweer de zesde leertafel over de kwaliteitsverbetering van het Beschermd Dorpsgezicht plaatsgevonden. Bij de leertafels praten bewoners, ondernemers en belanghebbenden over de kwaliteitsverbetering van het historisch centrum van Voorburg. Ook de Stichting Mooi Voorburg zit aan tafel. Lees verder

Donateursexcursie Leerdam 11 mei 2013.

Zaterdagochtend vroeg vertrokken we met een gezelschap v an 29 personen vanaf de gebruikelijke opstapplaats bij hotel Movenpick in Voorburg. Voorzitter Kees Verbeek zwaaide ons uit en wenste ons een aangename dag met hopelijk beter weer voor later. Het regende namelijk bij vertrek. Lees verder

Koningslinde geplant in het Sijtwendepark.

Op zaterdag 27 april 2013, de 46ste verjaardag van de Prins van Oranje, Z.K.H. Willem Alexander, werd een forse koningslinde geplant bij de ingang van het Sijtwendepark. Daarmee nam de stichting "Mooi Voorburg", die deze linde heeft geschonken aan de burgers van de gemeente Leidschendam-Voorburg, een voorschot op de viering van de inhuldiging van de nieuwe koning en koningin op 30 april. Lees verder

Vijfde leertafel Kwaliteitsverbetering Beschermd Stad- en Dorpsgezicht.

Het thema voor de 5e sessie in de serie van deze leertafel, die gehouden werd op 23 april 2013, ging over duurzaamheid en duurzame maatregelen.
Op zichzelf is het bewuster omgaan met energieverbruik en de toepassing van duurzame materialen, positief te noemen. Lees verder

Donateursexcursie op zaterdag 11 mei 2013.

Met genoegen nodigen wij U uit tot deelname aan onze jaarlijkse, gezellige donateursexcursie. Bestemming voor dit jaar is Leerdam. Uit de door "Mooi Voorburg"gehouden enquette is gebleken dat een dagprogramma de voorkeur geniet. Lees verder

Een koningslinde wordt geplant voor de nieuwe koning.

Op zaterdag 27 april 2013, op de verjaardag van onze aanstaande koning, Z.K.H. Prins Willem Alexander, wordt op initiatief van Mooi Voorburg een robuuste koningslinde aangeboden aan de burgerij. Voorafgaand aan deze officiële handeling zal de harmonie Forum Hadriani het transport van de koningslinde vanaf het Oosteinde ter hoogte van de Dr. Beguinlaan te Voorburg, muzikaal begeleiden. Lees verder

“Mooi Voorburg” aanwezig bij start aanpassing openbare ruimte Kerkbrug.

Mooi Voorburg was aanwezig bij de openingshandeling van de wethouders Mijdam en Van Ostaijen. Zij gaven door het wegnemen van het oude hekwerk bij het monumentale Brugwachtershuisje van de Kerkbrug het startsein voor de herinrichting van het gebied rond de Kerkbrug. Lees verder

Wethouder Van Ostaijen opent het “Mooi Voorburg” jaar.

Zodra de klanken van het carillon van de Oude Kerk waren verstomd, heette de voorzitter van de stichting “Mooi Voorburg” de belangstellenden even na twaalf uur van harte welkom. Hij riep het publiek op om vooral aanwezig te zijn bij de planting van een koningslinde op 27 april a.s. om 12.00 uur bij de ingang van het Sijtwendepark aan de Rodelaan, ter gelegenheid van de inhuldiging van het koningspaar op 30 april a.s. Lees verder

"Mooi Voorburg" financiert grisaille voor Hofwijck.

Bij "Het Nieuwe Hofwijck" horen in het Huygensjaar 2013 ook nieuwe grisailles en daarom heeft de stichting "Mooi Voorburg" besloten om de vervanging van één van die grisailles te financieren. Lees verder

Vierde leertafel Kwaliteitsverbetering Beschermd Stads- en Dorpsgezicht.

De historische centra van Leidschendam-Voorburg hebben een grote ruimtelijke kwaliteit. Dat maakt ze aantrekkelijk voor bezoekers, bewoners en ondernemers. Om de kwaliteit van deze historische centra te vergroten is de gemeente Leidschendam-Voorburg enkele maanden geleden begonnen met leertafels.In deze leertafels zitten naast de gemeente, inwoners, belangengroepen en ondernemers uit het historische centrum van Voorburg Lees verder

Wijzigingen in bestuurssamenstelling "Mooi Voorburg".

Het zal de oplettende lezers van de website van “Mooi Voorburg” niet zijn ontgaan, dat onlangs de foto van medebestuurslid mevrouw Anja Buisman is verdwenen en vervangen door die van de heer Jan Harberts. Lees verder

Derde Leertafel Kwaliteitsverbetering Beschermd Stads- en Dorpsgezicht.

Het accent van deze derde bijeenkomst, die plaatsvond op 19 februari j.l., lag op technische installaties, die nodig zijn om de omstandigheden in een gebouw te reguleren. Onder deze categorie vallen klimaatregelaars, verwarmings- en verlichtingsinstallaties en afzuigingsunits die er voor moeten zorgen, dat het bijv. in een restaurant plezierig verblijven is. Lees verder

De tweede Leertafel Beschermd Stads- en Dorpsgezicht.

Op dinsdag 29 januari heeft de tweede Leertafel Beschermd Stads- en Dorpsgezicht van de gemeente Leidschendam-Voorburg plaatsgevonden. Van de zijde van Mooi Voorburg nam Lodewijk van Vliet (secretaris) deel. Lees verder

"Mooi Voorburg" hervat tuinenkeuringen.

Een stad, dorp, wijk, buurt of straat wordt naast bebouwing en straatmeubilair vooral bepaald door groenelementen, zoals boomsingels, gemeentelijke plantsoenen e.d. Een niet te vergeten/onderschatten onderdeel van de belevingswaarde van een wijk/buurt of straat vormt de particuliere tuin Lees verder

Nieuwsbrieven 2013

 PDF Nieuwsbrief januari

 PDF Nieuwsbrief april

 PDF Nieuwsbrief september

 

Wat was actueel in:


 << Vorige pagina

foto "Ot Douwes"