Actueel

2010

“Mooi Voorburg” geinfomeerd over herinrichting Parkweg

Het gemeentebestuur is van plan om het deel van de Parkweg, gelegen tussen de kruising met de Laan van Nieuw Oosteinde en de Rozenboomlaan opnieuw in te richten en daarmee meer te betrekken bij het Beschermd Dorpsgezicht. Lees verder

“Mooi Voorburg” praat en denkt mee met “Realisatie & Beheer”

De stichting Mooi Voorburg was uitgenodigd door de gemeentelijke afdeling Realisatie en Beheer om mee te denken en te adviseren over de restauratie van een tweetal Voorburgse monumenten en de reconstructie van een hekwerk bij het voorterrein van de Algemene Begraafplaats aan de Parkweg, ter vervanging van de oorspronkelijke afscheiding, dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw, wegens de slechte staat waarin het hekwerk verkeerde, moest worden afgebroken.
Deze bijeenkomst Lees verder.

“Mooi Voorburg” op bezoek bij voetbalvereniging ADO Den Haag

Toen een aantal jaren geleden bekend werd, dat voetbalvereniging ADO zou gaan verhuizen van het terrein aan het Zuiderpark in Den Haag naar een nieuw stadion in het Forepark bij het Prins Clausplein, maakten veel Voorburgers zich zorgen over de kans op overlast en vandalisme door een al te fanatieke ADO-aanhang, die soms een slechte reputatie had verworven. Lees verder.

“Mooi Voorburg” in gesprek met de Welstands- en Monumentencommissie

Op uitnodiging van de Welstands- en Monumentencommissie, heeft een delegatie van het bestuur van de stichting Mooi Voorburg op 26 oktober j.l. het zgn. “Kleurenpalet Mooi Voorburg” besproken. Lees verder.

Donateuravond

Onder de welluidende klanken van het Trio Accorvice kwamen de donateurs vanaf 19.30 uur de foyer van het theater de Tobbe binnen om de jaarlijkse donateuravond van de stichting Mooi Voorburg bij te wonen. Lees verder.

Open Monumentendag

Op Open Monumentendag was er gedurende de gehele dag grote belangstelling voor de stand van MOOI VOORBURG. Lees verder.

Vervolg op het ontwerpvoorstel OV Knooppunt bij het station van Voorburg

In onze nieuwsbrief van januari 2010 hebben wij u geïnformeerd over de plannen van de gemeente Leidschendam-Voorburg, om het stationsplein een facelift te geven en tevens het openbaar vervoer meer bewegingsvrijheid te verschaffen, door het te scheiden van het autoverkeer.Lees verder.

Provinciale steun voor het behoud van een groene Vlietzone

Naar het zich laat aanzien, gloort er hoop voor het behoud van een ”zo’n groen mogelijke Vlietzone”. Lees verder.

Inspaakreactie op de provinciale structuurvisie

Geachte dames en heren, leden van de provinciale staten van Zuid-Holland. Mijn naam is Kees Verbeek en ik ben voorzitter van de stichting Mooi Voorburg. Deze stichting werpt zich al ruim vijftig jaar op als pleitbezorger van het beschermde dorpsgezicht Voorburg. lees verder.

Donateursexcursie mei 2010

‘En hoe Het Groene Hart klopte’....merkten wij tijdens onze jaarlijkse donateurexcursie in mei. Met 60 donateurs, hun introducés en enkele bestuursleden vertrokken wij per bus eerst naar Woerden. lees verder.

Uitreiking boek ‘Van Waterpomp tot Dorpswacht

Op zaterdag 17 april 2010 werd het boek ‘Van Waterpomp tot Dorpswacht’ ten doop gehouden. lees verder.

Zienswijze op art. 14 Verordening Ruimte (Landgoedbiotoop)

Het bestuur van de stichting Mooi Voorburg spreekt unaniem haar waardering uit over het initiatief, om in het Beleidskader Historische Landgoederen 20092012, landgoedbiotopen aan te wijzen, die op grond van hun cultuurhistorische waarden, in aanmerking komen voor ruimtelijke bescherming. lees verder.

Zienswijze/inspraakreactie op het Ontwerp voor de Provinciale Structuurvisie (PSV) en de Verordening Ruimte van de Provincie ZuidHolland

Het bestuur van de Stichting Mooi Voorburg, dat zich al ruim 50 jaar inzet voor het behoud van het Beschermd Dorpsgezicht Voorburg en de steun heeft van 850 donateurs, heeft met interesse kennisgenomen van de Provinciale Structuurvisie (PSV). lees verder.


Wilt u reageren op één van de artikelen op deze webpagina, zend dan een e-mail naar: secretaris@mooivoorburg.nl

Nieuwsbrieven 2010

PDF Nieuwsbrief augustus

PDF Nieuwsbrief april

PDF Nieuwsbrief januari


 terug naar actueel