Actueel

2012

FEESTELIJKE OPENING VAN GERESTAUREERDE JULIANA/BERNHARD BANK

Gadegeslagen door een gezelschap van betrokken Voorburgers, verrichtte wethouder Heleen Mijdam, samen met de heer Drabbe, de officiële opening op woensdag19 december 2012 van de gerestaureerde Juliana/Bernardbank, gelegen in het park tussen de Parkweg en de Noordenburglaan. Lees verder

EERSTE LEERTAFEL BESCHERMD STADS- EN DORPSGEZICHT

Op maandag 10 december vond de eerste leertafel plaats over de kwaliteitsverbetering Beschermd Stads- en Dorpsgezicht in Voorburg. Het doel van de leertafel is om te kijken of we gezamenlijk de kwaliteit van het Beschermde Stads- en Dorpsgezicht van Voorburg kunnen verbeteren. Lees verder

"MOOI VOORBURG" OP WERKBEZOEK BIJ DE O.V. KNOOP.

Nu inmiddels de contouren van dit omvangrijke project voor iedereen zichtbaar worden, wilde het bestuur van de stichting ''Mooi Voorburg" geïnformeerd worden over de huidige stand van zaken. Lees verder

HERIJKING GEMEENTELIJK VERKEERS- EN VERVOERSPLAN.

In een reactie op het herijkingsproces van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan heeft de stichting "Mooi Voorburg" opnieuw gepleit voor het afsluiten van de Van Schagenstraat voor autoverkeer. Lees verder

KLANKVOLLE DONATEURSAVOND "MOOI VOORBURG"

Dit jaar werden de bezoekers aan de donateursavond van stichting “Mooi Voorburg” getrakteerd op een gevarieerde avond in theater de Tobbe. In de eerste helft werd de nieuwe inrichting rondom station Voorburg en het Oude Centrum toegelicht door wethouder Van Ostaijen, gevolgd door vragen uit het publiek. Lees verder

"MOOI VOORBURG" HEEFT OUDE BLAUWE STRAATNAAMBORDEN VERKOCHT.

De stichting "Mooi Voorburg" heeft op Open Monumentendag, zaterdag 8 september j.l., de gelegenheid te baat genomen, om 23 oude blauwe straatnaamborden bij opbod te verkopen. Lees verder

FOTO'S GROEN VAN TOEN IN 'T SWAENTJE

Het landelijk thema voor de 26e Open Monumentendag was dit jaar Groen van Toen. De stichting Mooi Voorburg heeft ter gelegenheid daarvan een expositie samengesteld van het oude groen in Voorburg. Lees verder

OPEN MONUMENTENDAG OP ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2012.

Het landelijk thema voor de 26e Open Monumentendag was dit jaar ‘GROEN VAN TOEN’. Ook in de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben we oude monumentale parken, welke goed beheerd, gebruikt en gekoesterd moeten worden. Lees verder

OPENBARE VEILING VAN OUDE STRAATNAAMBORDEN IN HET BESCHERMDE DORPSGEZICHT VOORBURG.

Op zaterdag 8 september 2012 op Open Monumentendag heeft wethouder Peter van Ostaijen (o.a. Openbaar Gebied) officieel het laatste klassieke straatnaambord “Parkweg” uit een serie van 23 stuks op de Parkweg / hoek van Schagenstraat op de gevel gemonteerd. Lees verder

‘’MOOI VOORBURG” AANWEZIG OP CULTUREEL ZOMERFESTIVAL.

Ondanks het van tijd tot tijd regenachtige weer,  was het toch een drukte van belang en schoven veel bezoekers langs de stand van “Mooi Voorburg”.  Al vroeg in de morgen was men begonnen met het inrichten van de Mooi Voorburg kraam, die een beschut plekje had gekregen vóór de winkel van Bart Smit op het Koningin Julianaplein. Lees verder 

"MOOI VOORBURG" POMP WEER OPERATIONEEL

Sinds zaterdag 4 augustus j.l. is de dorpspomp, die de stichting Mooi Voorburg heeft geschonken aan de inwoners van Voorburg, ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de stichting in 1994, weer volledig operationeel. Deels door slijtage aan het kwetsbare binnenwerk en "ondeskundig gebruik", was de pomp geruime tijd buiten werking. In opdracht van het bestuur zijn de noodzakelijke reparaties uitgevoerd en dankzij de inspanningen van een aantal (oud)bestuursleden en met medewerking van een smid, kan er nu weer water worden gepompt uit dit symbool van de inmiddels 53-jarige stichting.


BESPREEKPUNTEN MET WETHOUDER MIJDAM OP 11 JULI 2012

De stichting "Mooi Voorburg" heeft op 11 juli periodiek overleg  gevoerd met wethouder Mijdam ( o.a. monumentenbeleid) van de gemeente Leidschendam-Voorburg.
De belangrijkste conclusies uit dit overleg zijn: Lees verder

“MOOI VOORBURG” BETREURT VOORGENOMEN SLOOP VAN BOERDERIJ “NOOIT GEDACHT”.

In een zienswijze over de “Aanvraag omgevingsvergunning Oosteinde 63”, heeft “Mooi Voorburg” teleurgesteld gereageerd op het voornemen, om één van de weinig overgebleven en gezichtsbepalende boerderijen aan het Oosteinde 63, te slopen.

Tegen het advies van de Monumenten- en Welstandscommissie in, is de kans groot dat er toch een sloopvergunning zal worden afgeven, waarbij deze herinnering aan het agrarisch verleden van Voorburg definitief dreigt te verdwijnen. Lees verder

DONATEURSEXCURSIE 12 MEI 2012.

Bij hotel Mövenpick stond de bus van Brouwer's Tours ruim op tijd klaar. Lodewijk van Vliet zwaaide het gezelschap onder begeleiding van Ryan Mieras en Kiki Goudart uit na een welkomstpraatje.
Dit jaar voerde de reis naar Delft. Niet zo heel ver, waardoor we snel op de plek van bestemming waren. Bij het Legermuseum aangekomen werden we verwelkomd door Frans Smits en ook Niek Lamme was aanwezig met fototoestel. Lees verder

DRIE NIEUWE VROUWELIJKE BESTUURSLEDEN IN STICHTINGBESTUUR

Na een oproep aan met name de vrouwelijke donateurs om zich kandidaat te stellen, is het aantal vrouwen in het bestuur aanzienlijk gestegen en is het bestuur per 1 april 2012 weer evenwichtiger samengesteld. Door de verschillende achtergronden en belangstelling van de nieuwe bestuursleden worden weer geheel nieuwe activiteiten door de stichting opgestart. Lees verder

"MOOI VOORBURG" NEEMT AFSCHEID VAN BESTUURSLID PETER SPANNENBURG.

Het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” heeft op 19 april 2012 afscheid genomen van Peter Spannenburg, die negen jaar deel uit heeft gemaakt van het bestuur, waarvan ook nog een aantal jaren als secretaris. Aanleiding voor zijn terugtreden is zijn benoeming tot voorzitter van de cliëntenraad van WZH Leilinde, een instelling voor hoogwaardige dienstverlening op het terrein van wonen en zorg in Leidschenveen. Lees verder

PRIJSWINNAAR FOTOWEDSTRIJD STELT WATERPOMP IN WERKING.

Zaterdag 14 april heeft Kees Verbeek, voorzitter van de stichting “Mooi Voorburg”, samen met de winnaar van de fotowedstrijd, Ap de Heus, de waterpomp in de Herenstraat in werking gesteld.

Bij deze symbolische handeling waren burgemeester Hans van der Sluijs, ere-voorzitter van de stichting, en de wethouders Heleen Mijdam en Peter van Ostaijen en vele Voorburgers aanwezig om getuige te zijn van de opening van het activiteitenjaar van de stichting. Lees verder

“MOOI VOORBURG” TREKT ZICH TERUG UIT BEWEGWIJZERINGS-PROJECT

Binnenkort plaatst de gemeente nieuwe bewegwijzeringsborden in het oude centrum van Voorburg. De borden verwijzen naar de openbare bezienswaardigheden in het oude dorp.
De Stichting “ Mooi Voorburg” heeft op uitnodiging van het College van B & W een voorstel gedaan om een typisch Voorburgs symbool op de paaltjes van de borden te plaatsen. We hebben gekozen voor het historisch wapen van de voormalige gemeente Voorburg, de burcht. Zoals Den Haag in het Spuikwartier gekozen heeft voor de Haagse ooievaar. Lees verder

STRAATNAAMBORDEN

Het vervaardigen en aanbrengen van straatnaamborden naar oud model is na realisatie van de eerste fase in 2004, het vorig jaar een tweede fase ingegaan. Inmiddels zijn 14 nieuwe borden besteld en afgeleverd en deze zullen binnenkort naar een spuiterij worden gebracht voor een oppervlaktebehandeling. Lees verder

.

Nieuwsbrieven 2012

 PDF Nieuwsbrief januari

 PDF Nieuwsbrief maart

 PDF Nieuwsbrief september


Wat was actueel in:

Ook deze kleine Voorburger is blij dat de   pomp weer werkt.