Samenwerking

Samenwerkingsverbanden

Voorburg is sinds 1 januari 2002 een fusiegemeente en vormt met Leidschendam de nieuwe gemeente Leidschendam-Voorburg. Om de doelstellingen van “Mooi Voorburg te kunnen realiseren, wordt veelal samengewerkt en overleg gevoerd met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Sinds 2015 is “Mooi Voorburg” partner van het “Erfgoedpodium Leidschendam-Voorburg’’. Dit platform beoogt, met behoud van de eigen identiteit en zelfstandigheid van alle deelnemende organisaties, op vrijwillige basis samen te werken en eventueel elkaar aan te vullen en zo nodig te versterken.

“Mooi Voorburg” is “Partner van het Erfgoedpodium Leidschendam-Voorburg” >>>>

Om het historisch centrum van Voorburg toekomstbestendig en duurzamer te maken en te houden is op initiatief van de gemeente in 2016 de “Stuurgroep Huygenskwartier” opgericht. Deze stuurgroep komt onder leiding van een wethouder ongeveer zes keer per jaar bij elkaar om initiatieven te ontwikkelen, die het winkel- en verblijfsgebied aantrekkelijker en onder een zo’n breed mogelijk publiek bekend moeten maken. Aan dit overleg nemen partijen deel, zoals de Stichting Ondernemers Huygenskwartier, vastgoedeigenaars, de musea Huygens’ Hofwijck en Swaensteyn, de wijkvereniging “Oud Voorburg’’ en de stichting “Mooi Voorburg”. De stuurgroep wordt daarbij ambtelijk ondersteund. Er worden verfraaiingen aangebracht in de openbare ruimte en parkeer- en verkeersmaatregelen getroffen.

“Mooi Voorburg” is lid van de “Stuurgroep Huygenskwartier" >>>>

 

<< Vorige pagina