Doelstellingen

Doelstellingen "Mooi Voorburg"

De richting die "Mooi Voorburg" kiest, ligt in de lijn van de doelstellingen die statutair zijn vastgelegd. Die doelstellingen blijven van kracht, ook al maakt Voorburg, samen met Leidschendam en Stompwijk, deel uit van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De doelstellingen zijn gericht op het bevorderen in Voorburg van:

  • De verfraaiing van het dorps- en stadsbeeld in de ruimste zin van het woord en de verbetering van een hoogwaardige leefomgeving.

  • Het behouden van het deel van de (voormalige) gemeente Voorburg, aangewezen als “Beschermd Stads- en Dorpsgezicht” als geheel; de restauratie en renovatie van panden en gevels en al hetgeen, dat kan bijdragen tot de instandhouding van dit “Beschermd Dorpsgezicht”.
  •           
  • Het behouden of in stand houden of het bewaren van zaken en/of gebruiken met historische of culturele waarde die aanwezig zijn of die betrekking hebben op de (voormalige) gemeente Voorburg.

  • Het behouden of in stand houden of het uitbreiden van het natuurschoon.

  • Het in stand houden van een schoon milieu.


<< Vorige pagina