Actueel

“Mooi Voorburg” maakt kennis met de Welstands- en Monumentencommissie.

In toenemende mate wordt de stichting “Mooi Voorburg” betrokken bij aanvragen van bedrijven en particulieren betreffende voorgenomen bouw- en reconstructieplannen. Deze dienen te worden voorgelegd aan de Welstands- en Monumentencommissie, die als onafhankelijke instantie het College van Burgemeester en Wethouders adviseert t.a.v. het al dan niet verlenen van een (bouw)vergunning. Een recent voorbeeld is de aanpassing van de gevel van het koetshuis, dat behoort bij het monumentale pand “In de Wereldt is veel Gevaer”, aan de Schoolstraat 43. U vindt elders op deze website het verslag van het verloop van de gebeurtenissen. Lees meer


foto WJH

Tijdens een verkennend gesprek op 30 mei j.l. met wethouder Frank Rozenberg (o.a. Cultuurhistorie) over deze voorgenomen gevelaanpassing werd afgesproken, dat ter vermijding van lange tijdrovende procedures, als gevolg van officiële bezwaarschriften, de stichting “Mooi Voorburg” voortaan vooraf inzage krijgt in de agenda en de verslagen van de Welstands- en Monumentencommissie. Dat geeft “Mooi Voorburg” ruim de gelegenheid om te beoordelen of nader overleg over de voorliggende plannen wenselijk, dan wel noodzakelijk is. Dit gesprek werd ook bijgewoond door Ir. Marcel Vink, Senior Medewerker Dienstverlening & Vergunningen. Deze “werkafspraak” werd door alle betrokken partijen als een positief resultaat beschouwd en zal zeker de efficiëntie bij de behandeling en beoordeling van toekomstige gevallen ten goede komen.


Een Orangerie die verbouwd gaat worden    foto WJH

Als gevolg van deze nieuwe werkwijze, heeft er op uitnodiging van de heer Marcel Vink, een delegatie van “Mooi Voorburg” op 11 oktober j.l., een kennismakingsgesprek met de Welstands- en Monumentencommissie plaatsgevonden. Gaandeweg werd het duidelijk, dat zowel de leden van de commissie, als “Mooi Voorburg”, hetzelfde doel dienen en dat praat een stuk gemakkelijker.  Afgesproken werd dat een dergelijk informeel overleg vaker zal worden gehouden. Bovendien wees de commissie erop, dat alle vergaderingen van de commissie openbaar zijn.

 

<< Vorige pagina