Actueel

Bezwaar “Mooi Voorburg” tegen aantasting gevel Schoolstraat 43 gehonoreerd!

Nadat het College van B&W van Leidschendam-Voorburg een omgevingsvergunning had verleend voor een wijziging van het pand aan de Schoolstraat 43, ook bekend als het koetshuis naast het monumentale gebouw “In de Wereldt is veel Gevaer”, heeft de stichting “Mooi Voorburg” een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaar richtte zich vooral tegen de voorgenomen aanpassing van de raampartij in de kopgevel, die vanaf de Schoolstraat goed zichtbaar is.


foto WJH

Tegen wijzigingen in de lange gevel, de vervanging van de schuifdeuren, heeft de stichting geen bezwaar gemaakt. Het ging vooral om verstoring te voorkomen van de harmonie tussen de kopgevel van het koetshuis en de zijgevel van het hoofdgebouw. Nadat de stichting het bezwaarschrift had ingediend, werd “Mooi Voorburg” samen met degene, die namens de Vereniging van Eigenaars (VvE) van het hoofdgebouw ook bezwaar had aangetekend, ontvangen door de gemeente voor een zogenaamd pre-mediation gesprek. In dat gesprek, waarbij ook de aanvrager/eigenaar aanwezig was, bleek duidelijk dat alle partijen tot een verantwoorde en acceptabele oplossing wilden komen. De aanvrager had een alternatief plan uitgewerkt, waarin de aanpassing van de raampartij zoveel mogelijk op de oude indeling leek.

Tekeningen Bláha architecture + design     

Stichting “Mooi Voorburg” en de vertegenwoordiger van de VvE waren het snel eens: deze oplossing doet recht aan de renovatie en aan het beeld dat past in het Beschermde Dorpsgezicht. Op bijgaande tekening is duidelijk de verbeterde indeling van de gevel te zien.

Nu de aanvrager en de bezwaar makende partijen het eens zijn geworden en de Welstands- en Monumentencommissie ook akkoord was gegaan met het nieuwe ontwerp en de daarop aangepaste tekeningen, kon het officiële bezwaarschrift worden ingetrokken. Het mediation gesprek heeft in ieder geval alleen maar winnaars opgeleverd.

 

<< Vorige pagina