In de media

"MOOI VOORBURG" HERVAT TUINENKEURINGEN

13 april 2013

Een stad, dorp, wijk, buurt of straat wordt naast bebouwing en straatmeubilair vooral bepaald door groenelementen, zoals boomsingels, gemeentelijke plantsoenen e.d.
Een niet te vergeten/onderschatten onderdeel van de belevingswaarde van een wijk/buurt of straat vormt de particuliere tuin, veelal gevarieerd in aanleg en mede gezichtsbepalend.
De stichting “Mooi Voorburg” heeft in het verleden vele jaren met succes tuinenkeuringen uitgevoerd.
In 2013 gaat de stichting “Mooi Voorburg” de tuinenkeuring weer hervatten.
Deze keuring kent een drietal beoordelingsmomenten, te weten één in de lente, één in de zomer en tot slot één in het najaar.
Het gebied dat zal worden bekeken, is gelegen tussen de Laan van Nieuw Oosteinde, de Prins Bernhardlaan, de Koningin Julianalaan en de Potgieterlaan/Mgr Van Steelaan.
De keuringscommissie zal diverse aspecten beoordelen, zoals: totaalbeeld, keuze plantmateriaal, toepassing verhardingen, kleur en totale belevingswaarde. De voorzitter van de tuinenkeuringscommissie, ons bestuurslid Jan Harberts, is vanuit zijn achtergrond als tuin- en landschapsarchitect 18 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Zoetermeer, waarna hij ruim 20 jaar een eigen bureau heeft gehad.

De prijsuitreiking vindt plaats op de donateursavond van Mooi Voorburg op 10 oktober 2013.


<< Vorige pagina