In de media

Tekst uit de Voorburgse Courant
30 maart 2011

Wat kan er wel en niet in het oude centrum van Voorburg?

Er wordt goed gekeken naar de monumenten, niet te veel horeca en er zullen parkeerplaatsen verdwijnen. Dat zijn voor Kees Verbeek, voorzitter van de Stichting Mooi Voorburg, de positieve punten van het voorlopige onttwerp- bestemmingsplan Oude Dorpskern. Belangstellenden konden het bestemmingsplan maandag 28 maart inzien en in gesprek gaan met onder andere wethouder Heleen Mijdam.

Kees Verbeek is zeer te spreken over het bestemmingsplan en ook over de samenwerking van wethouder Heleen Mijdam. Verbeek is blij met het nieuwe bestemmingsplan voor het oude centrum.
“Je merkt dat zij zelf in de Oude Dorpskern woont. Zij heeft veel gevoel voor dit soort zaken.”
Tenminste een keer per tien jaar moet een bestemmingsplan herzien worden en aangepast aan gewenste en noodzakelijke ontwikkelingen. Het nieuwe bestemmingsplan legt voor de Oude Dorpskern Voorburg de stedenbouwkundige en architectonische structuur vast. “Het is een juridisch blauwdruk van wat er wel en niet kan in de Oude Dorpskern”, vertelt Verbeek heerlijk in het zonnetje op een bankje bij de Oude Kerk.
Alles wat er nu verbouwd of veranderd wordt moet volgens de nieuwe richtlijnen. En gebeurt dit niet dan volgt handhaving. Het vergunningenregime is soepeler maar handhaven gebeurt strikter.
Dat heeft wethouder Mijdam al laten blijken toen een eigenaar van een pand in de Herenstraat de gevel in een ‘foute’ grijze kleur had laten verven. “Het helpt nu wel dat het college het kleurenpallet van de Stichting Mooi Voorburg heeft erkent.” Enige tijd geleden ontwikkelde Mooi Voorburg een kleurenpalet met kleuren die geschikt zijn voor de mooi panden in de Herenstraat. De welstandscommissie ziet het kleurenpalet niet als een formeel toetsingskader, maar wel als een goed initiatief om bewoners en winkeleigenaren op weg te helpen en bewustwording te kweken voor de juiste kleurkeuze.
Door de herinrichting van het OV-knooppunt Voorburg en de Parkweg zal er rondom het Oude Centrum veel veranderen. Maar ook de nieuwbouw bij Rustoord heeft gevolgen voor de Herenstraat en omgeving. Verbeek vindt de verbouwing bij Restaurant Griff een schrijnend voorbeeld van hoe het nu juist niet moet. “Die dakkapellen passen niet in deze omgeving”, aldus Verbeek. Met het nieuwe bestemmingsplan zou dit er waarschijnlijk niet doorheen komen.
Verbeek is blij met het idee voor een parkeersluwe Van Schagenstraat en ook met het deels verdwijnen van de parkeerplaatsen aan de Vliet.
De leegstand in de Herenstraat baart ook Verbeek best zorgen. “Een keurslager of een boekwinkel zouden kunnen zorgen voor meer diversiteit in de Herenstraat. Geen horeca meer. Daar hebben we er meer dan genoeg van.”


terug naar media