Actueel

                                              
                                                                                                          Voorburg, 28 oktober 2020

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA Leidschendam

Betreft: Openbaarvervoer-verbinding naar  Station Voorburg

Geacht College,

Alhoewel de stichting “Mooi Voorburg” zich niet in eerste instantie bezig houdt met het openbaar vervoer beleid, richt het bestuur zich in dit geval tot uw College, omdat de discussie over de doortrekking van een tramverbinding vanuit de Binckhorst naar  Station Voorburg de inrichting van het groene openbaar gebied naar en rond het station kan beïnvloeden. 

Enige jaren geleden heeft het toenmalige College met financiële steun van Haaglanden een plan ontwikkeld en uitgevoerd om het stationsgebied als knooppunt voor het openbaar vervoer beter in te richten en de relatie tussen station Voorburg met de Binckhorst te verbeteren.
Dit heeft geleid tot het creëren van goede overstapmogelijkheden voor trein, bus en ook tram, (die jammer genoeg niet meer rijdt) op het uitgebreide busstation. Daarnaast werd fors geïnvesteerd in het groene speelveld, beter bekend als Opa’s Veldje, en in een aantrekkelijk wandelpad, de Huygenstraverse, om werknemers en bewoners van de Binckhorst een korte en mooie wandelroute te bieden naar Station Voorburg, het busstation en het Huygens’ Kwartier.
Ook Huygens’ Hofwijck wordt daarmee goed bediend.

De plannen die de gemeente Den Haag mede namens Leidschendam-Voorburg voor commentaar heeft voorgelegd aan de bewoners rond de Binckhorst geven wel duidelijk aan hoe het tracé over de Binckhorstlaan en de Maanweg gaat lopen maar laten met slechts een pennenstreek de entrees in Voorburg zien.
Het bestuur van “Mooi Voorburg” dringt er bij uw College op aan om (opnieuw) uit te spreken dat het gebied rondom Huygens’ Hofwijck van cultuurhistorische waarde is en de ecologische zone langs de Broeksloot en het groengebied tussen de spoorlijn Den Haag – Utrecht en de Tuinluststraat aan te wijzen  als zeer waardevol. Beide gebieden dienen niet onnodig te worden aangetast.
Om te kunnen beoordelen hoe het tracé naar Station Voorburg moet lopen is het van groot belang te weten op welke wijze en in welke richtingen deze ov-verbinding een vervolg gaat krijgen.
Wordt Station Voorburg  het definitieve eindpunt van deze nieuwe lijn of zou deze lijn kunnen worden doorgetrokken naar bijvoorbeeld Delft-Universiteit - Rotterdam-The Hague Airport of in noordelijke richting naar Leidschendam (optie langs The Mall of the Netherlands) naar Voorschoten en Leiden Lammenschans.

Mooi Voorburg acht het van belang dat de gemeente Leidschendam-Voorburg een eigen openbaar vervoerplan voor de komende 10-20 jaar ontwikkelt, als deelplan binnen de vervoersregio van de Metropoolregio. 
Die OV-visie is van groot belang voor het bedienen van Station Voorburg  en het aandoen van de nieuwe lijn van dit station. Daarbij moet de bereikbaarheid van Voorburg-West, Oud Voorburg en het Huygens’ Kwartier mede in ogenschouw worden genomen.
Wij dringen er bij het College op aan dat Leidschendam-Voorburg een eigen visie op het OV voor de komende decennia ontwikkelt. Op die manier kunnen de plannen voor de voorgenomen doortrekking beter worden beoordeeld met het oog op de ontwikkelingen in de toekomst.
Het spreekt vanzelf dat Mooi Voorburg graag zal meedenken over het te maken OV-plan.

 

Namens het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg”,

 

Lodewijk van Vliet
secretaris

 

 

 

<<  Vorige pagina

<