Actueel


Tentoonstelling Vreugd en Rust - vooraankondiging

De tentoonstelling ‘Vreugd en Rust, de buitenplaats, de bewoners en het Zocherpark’ wordt op 19 juni geopend en is daarna tot 30 augustus in Museum Swaensteyn te bezoeken. Deze tentoonstelling is op initiatief van “Mooi Voorburg” tot stand gekomen. Ook de Historische Vereniging Voorburg werkt hieraan mee door het uitgeven van een boek dat speciaal aan dit thema is gewijd. De tentoonstelling geeft een inkijk in het leven op de buitenplaats en van zijn bewoners. De bekendste daarvan is Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876), zoon van Petrus Jacobus Groen van Prinsterer en Adriana Caan. Het kabinet van de Koning heeft portretten van laatstgenoemden van de hand van Charles Howard Hodges voor deze tentoonstelling uitgeleend.


Beeld Adriana Henrica Caan, echtgenoot van Petrus Jacobus Groen van Prinsterer. Schilderij C.H. Hodges, 1823, Collectie Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Een groot deel is gewijd aan schilderijen van Johan Antoni de Jonge (1864-1927), zoon van de laatste particuliere bewoonster. Tijdens zijn zomerse verblijven op Vreugd en Rust heeft hij de tuin en haar bewoners in waterverf op doek vastgelegd.


Marie, de zuster van de schilder, voert de kippen en kalkoenen uit de hoenderhof voor de volière van Vreugd en Rust. Schilderij Jan de Jonge, 1898. Particuliere collectie.

Speciale aandacht is er ook voor Zocher jr. die de tuin heeft omgevormd tot een Engelse landschapstuin. Het is de bedoeling het huidige park weer naar die situatie terug te brengen. Ook dat toekomstbeeld is op de tentoonstelling te zien.


Schema van de huisplaats (rechts) en de overplaats (links) als natuurlijk groene gebieden (lichtgroen) en gebieden voor bijeenkomsten (geel). De roze strook is het tennispark. Potentiële zicht- en verbindingslijnen (donkergroen) tussen overplaats en huisplaats. Het Oosteinde (wit) wordt daarmee een groenere centrale as.
Tekening J.J.W. Heuvelink en R. Meekel.

Wij zijn de provincie Zuid-Hollnd zeer erkentelijk voor zijn steun. Vreugd en Rust maakt deel uit van “Hollands Buiten”, het merkcollectief waarmee tientallen landgoederen en buitenplaatsen in de provincie Zuid-Holland zichzelf bij een breed  publiek onder de aandacht brengen. Kastelen, prachtige buitenplaatsen en eeuwenoude landgoederen met koetshuizen, oranjerieën en fraaie parken: De Landgoederenzone in Zuid-Holland biedt heel veel moois voor iedereen. De buitenplaatsen liggen verspreid op een eeuwenoude duinrug, die van Hillegom in het noorden tot het Westland in het zuiden evenwijdig langs de kustlijn loopt. Elke buitenplaats en elk landgoed is uniek: het zijn prachtige plekken vol verhalen. Ze geven het landschap karakter. Bezoek Hollands Buiten en geniet van cultuur, historie, natuur en rust. Hollands Buiten is een initiatief van de erfgoedlijn landgoederenzone van de provincie Zuid-Holland. Binnen de erfgoedlijn werkt de provincie samen met vele partners aan het behoud van het erfgoed en aan het zichtbaar en beleefbaar maken van de hele erfgoedlijn. Het project wordt begeleid door erfgoedhuis Zuid-Holland.

 

<<  Vorige pagina
<