Actueel


Afscheidsreceptie Kees Verbeek

Het bestuur van Stichting Mooi Voorburg organiseerde op vrijdagmiddag 24 januari in Museum Swaensteyn een afscheidsreceptie voor Kees Verbeek.

Foto Ot Douwes

Hij was eerst 4 jaar bestuurslid en daarna 10 jaar voorzitter van de Stichting Mooi Voorburg. In Museum Swaensteyn in de Herenstraat te Voorburg was er voor de netwerkpartners en (oud) bestuursleden een klein symposium waar Peter van der Ploeg, directeur van dit museum en tevens Huygens' Hofwijck een presentatie gaf over het project Romeinen aan de Vliet en de Limes in Leidschendam­ Voorburg. Daarna vertelde Joost Heuvelink over de plannen van Mooi Voorburg in 2020. In het bijzonder de verbetering van het Zocherpark Vreugd en Rust, waarover een tentoonstelling wordt georganiseerd in Museum Swaensteyn.

Foto Ot Douwes

Er waren toespraken van de secretaris Lodewijk van Vliet en de nieuwe voorzitter Frouwke de Boer waarin de samenwerking tussen de vele lokale organisaties en de gemeente als belangrijke factor voor het realiseren van veel mooie projecten centraal werd gesteld. Daarna volgde het slotwoord door Kees Verbeek, waarin hij een ieder bedankte.


Foto's Ot Douwes

Tot slot was er een gezellige borrel met vele belangstellenden waaronder ook de wethouder Astrid van Eekelen van cultuur en bestuursleden van Het Huygens Kwartier.

Foto Ot Douwes

 

 << Vorige pagina