In de media


Persbericht

Aanlichten poortgebouw Oude Algemene Begraafplaats


Enige tijd geleden heeft de stichting Mooi Voorburg het plan opgevat om ter gelegenheid van de viering van “60 jaar Mooi Voorburg” het monumentale poortgebouw bij de Oude Algemene Begraafplaats aan de Parkweg 105 te Voorburg, ook ‘s avonds zichtbaar te maken. De begraafplaats zelf is in dit plan niet opgenomen, want de verlichting beperkt zich uitsluitend
tot het poortgebouw.

Er is een lichtplan ontworpen dat voorziet in het bescheiden aanlichten van dit Rijksmonument,  dat in 1874 werd ontworpen door architect Jan Paul uit Zevenhuizen. Om dit plan te kunnen realiseren werd regelmatig overleg gevoerd met de afdeling Facilitaire Zaken van de gemeente Leidschendam-Voorburg.  In nauwe samenwerking met de gemeente heeft “Mooi Voorburg” dit jubileumproject met de titel: “Accent op Monument” verder uitgewerkt en werd overeenstemming bereikt over het lichtontwerp en de verdeling  van de kosten.

Voorafgaande aan de definitieve opstelling van de verlichtingsornamenten zijn diverse testen uitgevoerd in aanwezigheid van onder meer een vertegenwoordiging van de wijkvereniging “Oud Voorburg” en een aantal omwonenden. Na de laatste proefopstelling van 9 oktober j.l. bleek dat men zich kon vinden in de plaatsing van LED verlichtingsarmaturen, die bij schemering aan en om 23.00 uur uit gaan.

De verlichting zal worden ontstoken op:

Vrijdag 22 november 2019 door Wethouder Nadine Stemerdink om 19.30 uur. Plaats van samenkomst is het voorterrein van de begraafplaats aan de Parkweg vanaf 19.15 uur.

U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. U kunt dan met eigen ogen zien hoe de aanlichting van het historische poortgebouw aan de rand van het Huygenskwartier bijdraagt aan een mooier Voorburg.

Opnieuw een goed voorbeeld van een constructieve samenwerking tussen de gemeente Leidschendam-Voorburg en de stichting “Mooi Voorburg”,  waardoor dit burgerinitiatief gerealiseerd kon worden. Dank aan allen die hun medewerking gaven aan de totstandkoming van dit project, dat “60 jaar Mooi Voorburg” markeert!

 

 << Vorige pagina