Actueel

Henri van Geffen neemt afscheid van “Mooi Voorburg”

Na ruim tien jaar deel uit gemaakt te hebben van het bestuur van “Mooi Voorburg”, heeft Henri van Geffen besloten om zijn bestuursfunctie neer te leggen. Hij trad destijds aan als voormalig raadslid van de politieke partij “Onafhankelijken Voorburg” en hield zich voornamelijk bezig met logistieke en technische zaken.foto Willem Hasekamp

Toen in 2013, in opdracht van “Mooi Voorburg”, een “koninklijk” sierhek moest worden vervaardigd voor de eerder dat jaar in het Park Sijtwende geplante koningslinde, heeft Henri  een zeer gedetailleerde tekening gemaakt van het basisontwerp, bedacht door de Voorburgse smid Jan Okkerman. Aan de hand van deze tekening is Okkerman aan de slag gegaan. Henri heeft met vakmanschap en toewijding, nauwgezet het fabricageproces gevolgd. Het koningsblauwe sierhek kon op Koningsdag 26 april 2014 door de toenmalige burgemeester Hans van der Sluijs feestelijk worden onthuld. Dit alles ter markering van de troonswisseling.


Tekening sierhek

Zie ook: De Burgemeester “pakt eens flink uit”.


Henri zorgde ervoor dat  jaarlijks het icoon van “Mooi Voorburg”, de dorpspomp vóór de Oude Kerk in de Herenstraat, tijdig “winterklaar” werd gemaakt om te voorkomen, dat een plotselinge vorstperiode schade zou kunnen toebrengen aan de gevoelige installatie. Ook verrichtte hij, in samenwerking met anderen, het onderhoud aan de pomp en voerde kleine reparaties uit. Tijdens de buitenactiviteiten van “Mooi Voorburg”, zoals de opening van het “Mooi Voorburg-jaar” en de ingebruikstelling van de pomp, voor de gelegenheid versierd met fleurige voorjaarsbloemen,  kon je altijd op  Henri rekenen. Hij regelde het transport van benodigdheden, die gebruikt worden voor de inrichting van kraam of tent.  Kortom, Henri verleende, zoals hij het zelf noemde, hand- en spandiensten die we node zullen missen. Inmiddels dwingen  lichamelijke ongemakken Henri ook om het wat rustiger aan te gaan doen.

 

foto's Willem Hasekamp

Tijdens de vergadering van het bestuur van “Mooi Voorburg” op 16 november j.l. werd hem door de voorzitter als blijk van waardering, een cadeaubon overhandigd en een antiek tegeltje, vervaardigd door de bekende tegelfabrikant “De Sfinx” met een afbeelding van “Huize Swaensteyn”. Het bestuur wenst hem en zijn vrouw Henny nog veel gezonde en gelukkige jaren toe in het voor hen beiden zo dierbare, mooie Voorburg.


foto Willem Hasekamp

 

<< Vorige pagina