Actueel

Donateursmiddag stichting "Mooi Voorburg"

Wij nodigen onze donateurs met één introducé van harte uit voor de jaarlijkse donateursbijeenkomst op zondag 16 oktober 2016. De zaal is open vanaf 14.15 uur.

Deze bijeenkomst vindt plaats in:

Theater Ludens,
Burgemeester Feithplein 95,
2273 BW Voorburg.

Programma

14.15 uur: Deur open. Ontvangst met een kopje koffie/thee.  Andere consumpties zijn voor eigen rekening

15.00 uur: Opening door de voorzitter van de stichting “Mooi Voorburg”, Kees Verbeek

15.05 uur: Toneelvoorstelling door Het Portret Spreekt:

“In de schaduw van Thorbecke”

16.10 uur: Uitreiking van een speciaal erkenningssymbool aan trouwe donateurs, die de stichting “Mooi Voorburg” dit jaar al 25 jaar steunen

16.15 uur: Napraten in de foyer

17.00 uur: Sluiting

Om organisatorische redenen (er zijn 150 plaatsen beschikbaar) verzoeken wij u vriendelijk zich uiterlijk maandag 3 oktober 2016 aan te melden voor deze donateursmiddag door een e-mail te zenden aan : secretaris@mooivoorburg.nl onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en of u alleen of met een introducé komt..

U krijgt van ons per mail of telefonisch een bevestiging van deelname (of een afwijzing als de middag overtekend is).

“In de schaduw van Thorbecke”

In ‘In de schaduw van Thorbecke’ wordt de doorwerking van de Grondwet van Thorbecke op de vorsten Koning Willem II, Koning Willem III en de vorstin Koningin Wilhelmina belicht en voelbaar gemaakt.

Koning Willem III (1817-1890) erfde in 1849 van zijn vader Koning Willem II (1792-1849) een uitgekleed koningschap. Samen met de Staatsman Thorbecke (1798-1872) was Koning Willem II in 1848 verantwoordelijk voor de totstandkoming van een rigoureuze wijziging van de Nederlandse Grondwet. De macht van de koning werd danig ingeperkt. Voortaan waren de ministers verantwoordelijk en werd de koning onschendbaar. Met deze grondwetswijziging werd de basis gelegd voor de parlementaire democratie.

Op 18-jarige leeftijd werd Wilhelmina (1880-1962) als koningin der Nederlanden ingehuldigd. Door het ontbreken van een parlement in de Tweede Wereldoorlog wenste zij na deze oorlog een versterking van de ‘symboolfunctie’ van het koningschap. De parlementaire democratie bleef echter onveranderd met de minister-president als leider van de ministers en niet het staatshoofd, zoals door Thorbecke in de grondwetswijzigingen is doorgevoerd.

Niet alleen beide vorsten en vorstin, maar ook hun huwelijkspartners worden belicht. Toneelgezelschap
“Het Portret Spreekt” brengt al deze personen tot leven, in het bijzonder met betrekking tot de herziening van de Grondwet van Thorbecke.

Duur voorstelling:  ca. 65 minuten; er is geen pauze.

 

<< Vorige pagina