Actueel

Stichting "Mooi Voorburg" partner van het Erfgoedpodium Leidschendam-Voorburg

Het College van B&W heeft zich onder meer voorgenomen om meer werk te maken van het cultuurbeleid in de gemeente. Daaruit is de oprichting van het Erfgoedpodium voortgevloeid. Verschillende verwante organisaties uit Leidschendam en Voorburg zijn daarbij betrokken, waaronder de stichting “Mooi Voorburg”.

Eerste erfgoedmanifestatie: “Schatten aan de Vliet op 16 april 2016”

Het toeristisch seizoen Leidschendam-Voorburg start met de eerste Erfgoeddag en wordt feestelijk geopend op zaterdag 16 april 2016. Die dag presenteert het Erfgoedpodium Leidschendam-Voorburg de allereerste Erfgoeddag. Onder de titel ’Schatten aan de Vlietnodigen Houtzaagmolen De Salamander, Museum Swaensteyn, Molen De Vlieger, Huygens’ Hofwijck, Stichting ‘Mooi Voorburg’, Erfgoed Leidschendam en veel andere partners het publiek uit voor stadswandelingen, rondleidingen, familieworkshops of een tochtje op de Vliet. Er is een afwisselend  programma samengesteld, interessant voor jong en oud. De samenwerkende partners binnen het Erfgoedpodium nodigen u graag uit voor het bijwonen van deze bijzondere dag. Het is de bedoeling jaarlijks een dergelijke Erfgoedmanifestatie te organiseren.


Groepsfoto Erfgoedpodium

Het Erfgoedpodium is kort na het verschijnen van de nota Cultuurvisie in 2015 opgericht. Museum Swaensteyn vervult hierbij een voortrekkersrol en treedt op als penvoerder.  Alle stichtingen en verenigingen die actief zijn op het gebied van educatie, recreatie, erfgoed, geschiedenis en cultuur in onze gemeente zijn hierin verenigd, met behoud van hun eigen identiteit en zelfstandigheid.

Deelnemers aan het Erfgoedpodium zijn: Houtzaagmolen De Salamander, Molen De Vlieger, Stichting Hoekenburg, Erfgoed Leidschendam, Stichting ‘Mooi Voorburg’, Historische Vereniging Voorburg, Bibliotheek aan de Vliet, Huygens’ Hofwijck, Museum Swaensteyn, Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg, Stichting Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg, Archeologische Werkgroep, Oude Kerk Voorburg, Stichting Vrienden van het Carillon te Voorburg, Begraafplaats Wilsveen en Boerderij Essesteijn.


 << Vorige pagina