In de media

VOORSCHOTEN

Landgoederenzone

De landgoederenzone in Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg blijft beschermd dorpsgezicht en mag dus niet worden aangetast. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

Het hotel-restaurant De Gouden Leeuw van de familie Van der Valk was in beroep gegaan tegen de aanwijzing. Het Voorschotense bedrijf ligt in het beschermde gebied en zou daardoor niet meer kunnen uitbreiden. Van der Valk begrijpt ook niet waarom de landgoederen zo waardevol zijn.

Maar volgens de staatsssecretaris van Cultuur is het gebied uniek voor Nederland. De landgoederen, buitenplaatsen, parken en boerderijen stammen uit de achttiende en negentiende eeuw en zijn van grote cultuurhistorische waarde. De rechter was het daarmee eens en verklaarde het beroep van de Gouden Leeuw ongegrond.

terug naar media